Friday, August 29, 2008

Dân Oan Lâm Đồng: VN Phải Có Nhân Quyền

28/8/08

Dân Oan Lâm Đồng - Đà Lạt: Việt Nam Phải Có Dân Chủ & Nhân Quyền!!!!


Chử ký của Huỳnh Đức Hòa - chủ tịch tỉnh Lâm Đồng - Đà Lạt - giá trị như thế nào? Tình trạng sứ quân không phải chỉ có ở 64 tỉnh thành, mà nó xãy ra ngay tại cơ quan địa phương Trên bảo dưới không nghe xãy ra từ trên xuống dưới. Cộng sản Việt Nam lạm dụng cái ghế công quyền để hù dọa, chiếm đất dân oan. Chúng ta hãy nghe người dân oan Lâm Đồng - Đà Lạt nói gì và nghĩ gì về xã hội hiện tại, và chúng ta hãy nghe một dân oan vùng cao nguyên nhà kể lại sự kiện cộng sản đốt như thế nào dân cao nguyên ra sao?

Đoạn 1


Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 2


Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 3


Xin bấm vào đây để lấy xuống máy ghe

No comments: