Thursday, August 28, 2008

* Vài tài liệu về Giáo xứ Thái Hà : File video, mp3, pdf về việc csvn cướp đất và đàn áp giáo dân

28/8/2008
File video, mp3, pdf về việc csvn cướp đất của Giáo xứ Thái Hà, bôi bác & xuyên tạc sự thật, vu cáo và đàn áp giáo dân: (download)

- gx_ThaiHa28082008lich_su.pdf trở lại Thái Hà (lịch sử, ...)
- gx_ThaiHa28082008vietcatholic.pdf CA đàn áp giáo dân
Phỏng vấn Lm Ng. Văn Khải - gx Thái Hà 26/8/2008 audio :
- 20080826NguyenVanKhai_1.mp3
- 20080826NguyenVanKhai_2.mp3
- 20080826NguyenVanKhai_3.mp3
- 20080826NguyenVanKhai_4.mp3
- 20080826NguyenVanKhai_5.mp3
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.mediafire.com/?tlp44kw4lt0 video công an đánh giáo dân đổ máu
( - http://www.uploading.com/files/5W72H31M/80828domau.wmv.html video - 80828domau.wmv video )

Phỏng vấn Lm Ng. Ngoc Nam Phong - gx Thái Hà 22/8/2008 audio :
http://www.mediafire.com/?tbr3tpipqwz
Phỏng vấn Lm Ng. Văn Khải - gx Thái Hà 26/8/2008 audio :
file 1: http://www.mediafire.com/?mjatmjjkkj0
file 2: http://www.mediafire.com/?592lni22wkc
file 3: http://www.mediafire.com/?1aacrhuecz9
file 4: http://www.mediafire.com/?xpfiunpn6zo
file 5: http://www.mediafire.com/?6n1ckzzulrf
--------------------------------------------------------------------------------

No comments: