Saturday, August 30, 2008

Đơn khiếu nại khẩn cấp của giáo xứ Thái Hà ngày 8.2009 Giáo xứ Thái Hà

- Đơn khiếu nại khẩn cấp của giáo xứ Thái Hà ngày 29.8.2009 Giáo xứ Thái Hà
http://vietcatholic.net/pdf/80829donkhieunai.pdf
- Đơn khiếu nại của các linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà ngày 28.8.2009 Giáo xứ Thái Hà
http://vietcatholic.net/pdf/80828donkhieunai.pdf

webwarper:
http://webwarper.net/ww/~av/vietcatholic.net/pdf/80829donkhieunai.pdf, webwarper
http://webwarper.net/ww/~av/vietcatholic.net/pdf/80828donkhieunai.pdf, webwarper

----------------
- Đức TGM Ngô Quang Kiệt: ''Hạnh phúc không có sẵn nhưng phải phấn đấu mới đạt được'' +TGM Ngô Quang Kiệt
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57858
- Nghe bài gỉảng ở nhà thờ Thái Hà về ý nghĩa cầu nguyện cho công lý Lm Nguyễn Văn Khải dcct
http://vietcatholic.net/radio/80830chakhai.wma

No comments: