Friday, August 29, 2008

Giáo Dân VN Nghĩ Gì Về Việc Máu Đổ Tại Thái Hà

Giáo Dân Việt Nam Nghĩ Gì Về Việc Máu Đã Đổ Tại Giáo Xứ Thái Hà? Phỏng Vấn Anh Hòai Việt - Một Giáo Dân Tại Việt Nam
Máu của giáo dân Thái Hà đã đổ xuống tối ngày 28 tháng 08, 2008 tại Hà Nội. Giáo dân trong nước nghĩ gì về sự kiện này? Giáo dân trong nước có bị luồng thông tin một chiều bưng bít những gì đã và đang xãy ra? Chúng tôi liên lạc được với anh Hòai Việt một giáo dân hiện đang sinh sống tại Việt Nam để hỏi ý kiến anh về sự kiện xãy ra. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với anh Hòai Việt từ Việt Nam

Đọan 1


Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 2


Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

No comments: