Monday, August 18, 2008

GHPGVNTN công bố chúc thư và giáo chỉ của cố HT Thích Huyền Quang

18/8/2008
GHPGVNTN công bố chúc thư và giáo chỉ của cố HT Thích Huyền Quang
HT Thích Quảng Độ là xử lý thường vụ; HT Thích Hộ Giác là phó tăng thống
Đỗ Dzũng/Người Việt
Chúc thư và giáo chỉ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.
(Hình: Trung Đỗ/Người Việt)


HOUSTON, Texas (NV)-- Vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã công bố chúc thư và giáo chỉ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ủy thác Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống để điều hành Phật sự của giáo hội và suy cử Hòa Thượng Thích Hộ Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hiện là viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

Hòa Thượng Thích Hộ Giác hiện là trụ trì chùa Diệu Pháp, San Gabriel, California.

Chúc thư được ký ngày 17 Tháng Giêng, 2005. Còn giáo chỉ được ký ngày 20 Tháng Hai, 2008.

Sau khi xác nhận với nhật báo Người Việt sự kiện nêu trên, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, trụ trì chùa Pháp Luân, Houston, kiêm Tổng Ủy Viên Truyền Thông GHPGVNTN, nói thêm: “Chức tăng thống là do Hội Đồng Lưỡng Viện suy tôn. Vì thế, chúc thư của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang ủy thác Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là chỉ tạm thời. Riêng giáo chỉ suy cử Hòa Thượng Thích Hộ Giác làm phó tăng thống GHPGVNTN là vĩnh viễn.”

Được hỏi khi nào GHPGVNTN triệu tập Hội Đồng Lưỡng Viện để suy tôn đức tăng thống chính thức, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng trả lời: “Điều này chúng ta không thể trả lời được. Trong hoàn cảnh hiện nay, ít nhất phải trên một năm.”

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang là đệ tứ tăng thống GHPGVNTN.

Ngài vừa viên tịch ngày 5 Tháng Bảy, 2008, tại tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, Việt Nam. (Đ.D.)Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN.
(Hình: Aude Genet/AFP/Getty Images) Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống GHPGVNTN.
(Hình: Trang nhà Quảng Ðức)
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG


CHÚC THƯ


GỞI CHƯ TÔN HÒA THƯỢNG, CHƯ THƯỢNG TỌA TRONG HỘI ÐỒNG LƯỠNG VIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Chư Liệt Vị,

Do mấy chục năm dài sống trong cảnh tù đày rồi quản chế, tuy hiu quạnh, đơn chiếc, nhưng tôi vẫn tự tại vô ngại, lấy kinh sách và bộ Ðại tạng làm bạn và thầy. Tuy nhiên do thiếu thuốc men và chăm sóc, thời gian qua tôi mắc nhiều chứng bệnh. Ðây cũng là lẽ vô thường, mà người tu hành chẳng bận tâm. Như chư liệt vị đã biết tin, gần đây tôi phải nhập viện trong cơn thập tử nhất sinh. Nhưng nhờ lương y chăm sóc và chư Phật hộ trì nên thân tứ đại vẫn còn. Nay đã xuất viện về tịnh dưỡng ở Tu viện Nguyên Thiều, sức khỏe yếu hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng hay quên các chuyện vặt, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt, minh mẫn, tuy lòng riêng khôn nguôi các Phật sự của Giáo hội chưa hoàn tất như ý nguyện.

Vào tuổi này như ngọn đèn trước gió, ngày mai ra sao khó mà biết trước. Phòng chuyện bất ngờ xảy tới, nhân danh Ðệ Tứ Tăng thống, tôi viết mấy lời tâm huyết, tôi viết mấy lời tâm huyết, thâm tình gởi đến chư Liệt vị Hòa thượng, Thượng tọa giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng viện. Mai đây dù phải xả báo thân, nhưng chí nguyện tôi vẫn cạnh kề chư Liệt vị trong công cuộc phục vụ và phát huy mạng mạch Chánh Pháp nơi trú xứ quê hương này. Nay tôi trân trọng ủy thác chư Liệt vị giáo phẩm các điều sau đây, mong mỏi chư Liệt vị hoan hỉ gia tâm tiến hành cho đến khi thành tựu sau khi tôi về cõi Phật:

1. Bằng mọi cung cách và phương tiện, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội dân lập và truyền thống là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và hoàn thành sứ mệnh hiệp nhất với tất cả các hệ phái trên mọi miền đất nước như chư Lịch đại Tổ sư đã thực hiện từ thời Ðinh đến nay. Việc thống nhất nội bộ Phật giáo phải do chư Tôn đức Tăng Ni của Giáo hội giải quyết, không ai khác làm thay được.

2. Ủy thác Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, kiêm nhiệm chức Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống để điều hành Phật sự của Giáo hội cũng như kiện toàn, chấn chỉnh, bổ sung hoặc hoán chuyển nhân sự sao cho Giáo hội được nhất quán, tùy duyên mà bất biến để đối ứng với mọi tình thế.

3. Trong hoàn cảnh nhiều chướng duyên và pháp nạn như hiện nay, Hội đồng Lưỡng viện tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các Phật sự của Giáo hội trong bất cứ hoàn cảnh nào; lấy bản Hiến chương do Ðại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ V tu chính ngày 12.2.1973 làm kim chỉ nam, chủ yếu giữ vững mục đích và lý tưởng đã đề ra qua Hiến chương. Các việc khác có thể tùy duyên, linh động cho đến khi hoàn cảnh cho phép tu chính thông qua Ðại hội.

4. Văn phòng II Viện Hóa Ðạo - Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tạo các Châu đã hình thành và hoạt động kỷ cương, nền nếp từ mười hai năm qua. Xin chư Liệt vị đặc biệt lưu tâm để trong ngoài hòa hiệp gây trợ duyên cho đạo Phật Việt Nam góp mặt cùng thế giới trong công cuộc tịnh hóa nhân gian, xây dựng hòa bình trước bao khuynh hướng bạo động. Riêng Phòng Thôngtin Phật giáo Quốc tế hoạt động hiệu quả từ bao năm nay, nay cố duy trì và phát huy hơn nữa trong công cuộc truyền thông, vận động quốc tế và giới thiệu Ðạo Phật Việt Nam.

Nguyện cầu Tam Bảo độ trì cho toàn thể Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng viện phước trí nhị nghiêm, thương yêu, hiệp nhất trước mối mâu thuẫn và ly gián của thế nhân để hiển lộ Pháp tánh giác ngộ và cứu khổ. Tôi cũng nhắn nhủ đến toàn thể Chư Tăng, Ni, cùng quý vị thiện tri thức, nam nữ Phật tử trong và ngoài nước hãy cùng nhau nâng đỡ, tương trợ, giữ tâm bồ đề kiên cố làm cho Giáo hội trang nghiêm và hoàn thiận một Tứ chúng biết phục vụ dân tộc và nhân loại. Ở vào thời đại nhiễu nhương, nhân tâm ly tán, đạo đức suy đồi, bè phái phân chia, tranh chấp, vị kỷ lan tràn... thì quý vị phải biết sớm khuya lo sợ, tinh tấn tu hành, để tâm lo việc cho dân chúng. Ðặc biệt giới Cư sĩ, noi gương tiền nhân đảm trách các vấn đề xã hội trong tinh thần từ bi và đức tính vô úy của Phật giáo.

Ðược như vậy, vô thường không phân rẽ chúng ta trên bước đường hoằng hóa chúng sanh nơi cõi này và nghìn muôn cõi khác.

Nam Mô Thường Tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Thủ bút: Phật Lịch 2548. Mồng 8 tháng 12 GT - Tu viện Nguyên Thiều ngày 17-1-2005. Nay chúc thư)
(Ðóng mộc. Sau chữ ký, viết “Thích Huyền Quang”)
Ghi chú cuối chúc thư: Chúc Thư của Ðức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang - viết ngày 17.1.2005 - Bản chính có thủ bút gồm 2 trang chụp lại)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

Tu viện Nguyên Thiều - Tỉnh Bình Ðịnh
Phật lịch 2551 - Số 001/VTT/GV/TT

TĂNG THỐNG ÐỆ TỨ
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.- Chiếu chương IV các điều 8, 9, và 14 Hiến chương GHPGVNTN tu chính ngày 12.12.1973, bởi Ðại Hội GHPGVNTN khóa V.
- Chiếu văn thư của Hòa thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, đệ trình nguyện vọng của Chư tôn Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống, thỉnh cầu tôn ý Ðức Tăng Thống suy cử Hòa Thượng Thích Hộ Giác lên ngôi vị Phó Tăng Thống, ngày 14.02.2008.
- Chiếu nhu cầu Phật Sự.


GIÁO CHỈ


Ðiều 1: Nay suy cử,
Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Nam Tông)
Hội đồng giáo phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống
Chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành VP II VHÐ GHPGVNTNHN
Chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ,
lên ngôi vị Phó Tăng Thống GHPGVNTN.

Ðiều 2: Hội Ðồng Ðiều Hành Văn Phòng II VHÐ, GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, và các Châu lục có nhiệm vụ tiến hành lễ suy tôn Hòa Thượng Phó Tăng Thống trong thời gian tuần lễ Phật Ðản.

Ðiều 3: Văn Phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Ðạo VHÐ, Hội Ðồng Ðiều Hành Văn Phòng II VHÐ GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Hộ Giác, chiếu nhiệm vụ thi hành giáo chỉ này.

Tu Viện Nguyên Thiều, ngày 20.02.2008.
(Chữ ký - Ðóng mộc trong bản chính)
Tỳ kheo Thích Huyền Quang

Nơi nhận:

- Văn phòng viện tăng thống
- Ban Chỉ Ðạo Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN
- VP2 VHÐ GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ
- Hòa Thượng Thích Hộ Giác.

“Ðể chiếu hành”
- Hồ sơ lưu.


Nguồn:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=82949&z=1Paltalk_2008_0817_Le suy ton Pho Tang Thong va doc di chuc tai Chua Phap Luan_phat 55'47"
http://www.mediafire.com/download.php?ellcigfmkoy audio1 comment:

Anonymous said...

DOWN WITH CHINESE COMMUNIST.
CHINESE COMMUNIST IS GANGSTERS
CHINESE COMMUNIST STOLE LANDS, AND ISLANDS OF VIET NAM
CHINESE COMMUNIST IS DEVILS , EVIL MONSTERS
CHINESE COMMUNIST IS MASTER KILLERS
CHINESE COMMUNIST GOING TO THE OTHER SIDE OF THE WORLD
GET OUT OF VIET NAM COUNTRY, THOSE BASTARDS SLUTS CHINESE COMMNUNIST