Sunday, August 31, 2008

Hình ảnh giáo dân Thái Hà bị hơi cay của công an csvn ngày 31/8/2008


Hình ảnh lớn hơn

No comments: