Thursday, August 28, 2008

Hình Ảnh Giáo Dân Thái Hà Bị Công An Cộng Sản Trấn Áp Tối Ngày 28-08-2008

Hình Ảnh Giáo Dân Thái Hà Bị Công An Cộng Sản Trấn Áp Tối Ngày 28-08-2008Tối ngày 28 tháng 08, 2008, giáo dân Thái Hà bị công an cộng sản trấn áp, nhiều giáo dân đã bị đánh đập chảy máu!!!!! Đây là hành động và văn hóa xã hội chủ nghĩa của chế độ cộng sản Việt Nam !!!!
vnexodus
--------------------------------------------------------------------------------
Liên quan:
- * Vài tài liệu về Giáo xứ Thái Hà : File video, mp3, pdf về việc csvn cướp đất và đàn áp giáo dân

No comments: