Saturday, August 30, 2008

audio phóng sự, pv liên quan đến tranh chấp đất đai tại giáo xử Thái Hà - 20-30/8/2008

audio phóng sự, pv liên quan đến tranh chấp đất đai tại giáo xử Thái Hà - 20-30/8/2008
và việc csvn mạ lỵ vu cáo giáo xứ, xuyên tạc sự thật, đàn áp giáo dân đang cầu nguyện bằng roi điện gây đổ máu.


22/8/2008
Lm Nguyen Ngoc Nam Phong & Công an HN & UBND HN - vấn đề nhầ đất Gx Thai Ha - HaNoi

http://boomp3.com/listen/c0jabvy95_z/chaphong-congan-hn
Boomp3.com

Nghe trao đổi giữa ChaPhong Va Cong an & UBND HN - ThaiHa

30/8/2008
Bài giảng của Cha NV Khải

http://boomp3.com/listen/c0jaq08gn_p/baigiangchakhai
Boomp3.com

30/8/2008
Bài giảng ChaBeTrenThaiha : "Tôi thiết tưởng không phải là mảnh đất đâu! ... mà là có những truyện cơ bản của con người mà chưa được hưởng... " - Lm. Vũ Khởi Phụng


BaigiangChaBeTrenThaiHa.mp3 -

hay:
Boomp3.com


Taỉ xuống:
- http://www.mediafire.com/?x01w8wsh6bp 080822chaphong.wwma Trao đổi giữa Lm Nguyen Ngoc Nam Phong & Công an HN

- http://www.mediafire.com/?t8ln65pkxj6 80830baigiang_chakhai
- http://www.mediafire.com/?hh4r5m6x00p baigiangchabetrenthaiha
---
http://boomp3.com/listen/c0hqzlysp_g/chaphong wma

wma


8/2008
phong van Lm va giao dan Thai Ha sau vu cong an danh giao dan bang roi dien

http://boomp3.com/listen/c0hrr1l10_f/vnsr-gx-thaiha
Boomp3.com

8/2008
Noi chuyen voi Lm Ng Van Khai, giao xu Thai ha , HaNoi, v/v cong an cs danh giao dan qua vu tranh chap dat dai cua giao xu

http://boomp3.com/listen/178z6rt5d_b/lmkhai
Boomp3.com

8/2008
1-
VNExodus Noi chuyen voi Lm Ng Van Khai, giao xu Thai ha , HaNoi, v/v tranh chap dat dai cua giao xu va csvn vu cao giao xu
http://boomp3.com/listen/c0hrzq77x_3/nguyenvankhai

Boomp3.com

8/2008
2-
VNExodus Noi chuyen voi Lm Ng Van Khai, giao xu Thai ha , HaNoi, v/v tranh chap dat dai cua giao xu va csvn vu cao giao xu
http://boomp3.com/listen/c0hs3z0hx_f/nguyenvankhai2
Boomp3.com


8/2008
3-
VNExodus Noi chuyen voi Lm Ng Van Khai, giao xu Thai ha , HaNoi, v/v tranh chap dat dai cua giao xu va csvn vu cao giao xu
http://boomp3.com/listen/c0hs7cqmf_m/nguyenvankhai3
Boomp3.com


8/2008
4-
VNExodus Noi chuyen voi Lm Ng Van Khai, giao xu Thai ha , HaNoi, v/v tranh chap dat dai cua giao xu va csvn vu cao giao xu

http://boomp3.com/listen/c0hsa6kr3_0/nguyenvankhai4

Boomp3.com


8/2008
5-
VNExodus Noi chuyen voi Lm Ng Van Khai, giao xu Thai ha , HaNoi, v/v tranh chap dat dai cua giao xu va csvn vu cao giao xu

http://boomp3.com/listen/c0hscqenc_7/nguyenvankhai5
Boomp3.com


camNghi1 về việc nhà nước cs chiếm đất GX Thái Hà
8/2008
1-
Cam nghi v/v cs tran ap tai giao xu Thai ha, HaNoi
http://boomp3.com/listen/c0hsh5qjq_s/camnghi1
Boomp3.com


CamNghi2
8/2008
2-
Cam nghi v/v cs tran ap tai giao xu Thai ha, HaNoi
http://boomp3.com/listen/c0hsm3gjj_2/camnghi2

Boomp3.com

CamNghi3
8/2008
3-
Cam nghi v/v cs tran ap tai giao xu Thai ha, HaNoi
vnexodus
http://boomp3.com/listen/c0hsq7rna_d/camnghi3
Boomp3.com

29/8/2008
vne
phong van HoaiViet (HN) v/v cong an cs dan ap giao dan Thai Ha, HaNoi ngay 28/8/2008

Máu của giáo dân Thái Hà đã đổ xuống tối ngày 28 tháng 08, 2008 tại Hà Nội. Giáo dân trong nước nghĩ gì về sự kiện này? Giáo dân trong nước có bị luồng thông tin một chiều bưng bít những gì đã và đang xãy ra? Chúng tôi liên lạc được với anh Hòai Việt một giáo dân hiện đang sinh sống tại Việt Nam để hỏi ý kiến anh về sự kiện xãy ra. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với anh Hòai Việt từ Việt Nam

http://boomp3.com/listen/178za6jgj_s/hoaiviet-thaiha
Boomp3.com

1-
20080829HoaiViet_1.mp3 - vne

2-
20080829HoaiViet_2.mp3 - vne


29/8/2008
radio CTM pv giáo dân Thái Hà
20080829-ctm-dacbiet_pv_giaodan.mp3 - CTM

8/2008
Bai giang Cha be tren Thai ha
http://boomp3.com/listen/c0hsz1uty_h/baigiangchabetrenthaiha
http://www.imeem.com/people/yC44B-6/music/8HMLZDlN/baigiangchabetrenthaihamp3/

Boomp3.com

8/2008
vnsr phong van Ng Khac Toan - HN
http://boomp3.com/listen/c0hrd4hfo_f/vnsr-nktoan
Boomp3.com

8/2008
vnsr
La thu quoc noi, Ng Khac Toan

http://boomp3.com/listen/c0ht2b8bb_2/vsr-lathoquocnoinguyenkhactoan
Boomp3.com

29/8/2008
vnsr
Phong van cha Khai, giao xu Thai Ha, va nan nhan vu cong an cs dan ap giao dan bang roi dien ngay 28/8/2008

http://boomp3.com/listen/178zd03b7_j/vnsr-pv-chakhai-va-nannhandanapcs-taithaiha
Boomp3.com

hay:
080829.0vnsr_pv_chaKhai_va_nanNhanDanApCs_taiThaiHa.mp3 - cha NV Khai

----------------------------------------------------------------------
Tài liệu:
- 80829donkhieunai : đơn khiếu nại của gx Thái Hà gởi nhà nước cs
http://www.mediafire.com/?c7xpnwghjpk
- 80828donkhieunai : đơn khiếu nại của gx Thái Hà gởi nhà nước cs
http://www.mediafire.com/?nlrob56pbqv

- Thư gởi TT các nước :
Thaiha_ ThuGoiTTAnh http://www.mediafire.com/?agwaa4badua
Thaiha_ ThuGoiTTBush http://www.mediafire.com/?xyaabqazas0
Thaiha_ ThuGoiTTUc http://www.mediafire.com/?ayiyymaaaqa

----------------------------------------------------------------------
http://www.imeem.com/people/yC44B-6/
8/2008
vne
phong van dan oan Lam Dong , VN
http://boomp3.com/listen/c0hsw5e22_4/lamdong

Boomp3.com

2006
Ngo Ky phong van nha van Hoang Tien , HaNoi : thoi su va chien tranh vn

http://boomp3.com/listen/c0ht7aot1_a/ngoky-hoangtienve-chientranh

Boomp3.com


2006
Ngo Ky phong van Lm Phan Van Loi , Hue, VN
http://boomp3.com/listen/c0htb01cf_j/ngoky-phanvanloi

Boomp3.com- * Nghe-Nhìn-Xét-Làm - mục đích biện minh cho phương tiện ...
- video vài sự kiện xảy ra tại giao xứ Thái hà - HaNoi, 20-30/8/2008
- audio phóng sự, pv liên quan đến tranh chấp đất đai tại giáo xử Thái Hà - 20-30/8/2008

- audio imeem

Tai lieu bao chi: pdf
Cs vu cao gx Thai ha ra sao ?

cs_xuyentac_thaiha http://www.mediafire.com/?0qdduzqefxu
cs_khoi_to_giao_xu_ThaiHa20080827 http://www.mediafire.com/?boes4dgrcn1
gx_ThaiHa28082008lich_su http://www.mediafire.com/?zmzgnsonaxl
gx_ThaiHa28082008vietcatholic http://www.mediafire.com/?apr8inuhh0b
vietnamnet_2008_08_28CA_cs_danhdan http://www.mediafire.com/?kmohggbtyqb
vietnamnet_vn_vu_an-gx_ThaiHa_cs_vu_cao http://www.mediafire.com/?lyrzjoli6tc

No comments: