Friday, August 29, 2008

video: Đại diện Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đến gặp các thân nhân của các giáo dân bị cảnh sát bắt đi...

VietCatholic News (Thứ Sáu 29/08/2008 11:04)


Video: Đại diện Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đến gặp các thân nhân của các giáo dân bị cảnh sát bắt đi...
VietCatholic News (Thứ Sáu 29/08/2008 11:04)
THÁI HÀ - Vào sáng ngày hôm nay 29.8.2008, Ông Chirstian Marchant, đại diện của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đến linh địa Thái Hà và đã tiếp xức với thân nhân của các giáo dân Công giáo đã bị công an bắt đi vào ngày 28.8 để tìm hiểu về tình trạng bi đát, những sự đàn áp và cách đối xử của công an, của cảnh sát đối với các thân nhân đã bị đánh đập và bị bắt. Các giáo dân này cũng nói lên những nguyện vọng của họ để cho chính phủ Hoa Kỳ được thấy rõ tình trạng không tôn trọng công lý và nhân quyền của chính quyền Hà Nội, và yêu cầu can thiệp cho những yêu cầu chính đáng của họ.
PV VietCatholic
80829TDSMy.wmv

No comments: