Monday, August 4, 2008

03/08/08 - Video / Pics - Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Giúp Ðỡ Thương Phế Binh Tại Việt Nam

Tin Little Saigon - Trong những ngày qua cộng đồng người Việt tại Nam California đã sôi nổi đóng góp để vận động cho chương trình đại nhạc hội ngoài trời với hơn 100 ca sĩ ban nhạc và MC từ Trung tâm Asia và các nghệ sĩ khác sẽ cùng nhau cất tiếng hát, để gây quỹ cho các thương phế binh cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các cô nhi quả phụ. Vé bán cho chương trình này đã được tổ chức rầm rộ trong suốt những tuần qua.

Pics (coming soon)

1-

http://www.youtube.com/watch?v=LwkIdpfWWMo

2-


3-


4-


5-


6-http://blog.360.yahoo.com/blog-ONZ9uHAydKjLCkkUWxKpFHzAr9rEuNdy?p=1871

No comments: