Thursday, August 7, 2008

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 6.8.2008

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi Thông bạch Vu Lan và Thư cảm tạ đồng bào các giới có lời phân ưu Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch

PARIS, ngày 6.8.2008 (PTTPGQT) -

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải nguyên văn dưới đây hai văn kiện từ trong nước gửi ra : Thông điệp Vu Lan, và Thư Cảm Tạ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Kính gửi quý vị Nhân sĩ, Lãnh đạo Tôn giáo, Đại diện các Đoàn thể, Đảng phái và Đồng bào các giới có Thư Phân ưu Giáo hội sau khi Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường15, Quận Phú Nhuận - TP Sài Gòn
-------------------------------------------------------------------------------------
Phật lịch 2552 Số: 14/VHÐ/TB/VT
THÔNG BẠCH VU LAN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính bạch chư tôn đức Giáo phẩm các cấp,

Thưa chư thiện tín Cư sỹ Phật tử trong và ngoài nước,

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, tôi xin gởi lời thăm hỏi và chân thành tri ân chư liệt vị đã hết lòng yểm trợ Giáo Hội Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất giữa lúc Giáo Hội đang trong hoàn cảnh pháp nạn nghiệt ngã.

Đại lễ Vu Lan nhắc nhở mọi người về lòng hiếu thảo, đức từ bi, năng lực thanh tịnh và phẩm hạnh thánh thiện.

Với lòng hiếu thảo, người Phật tử không chỉ tận lực báo đáp thâm ân đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà còn trải rộng cõi lòng báo đáp tất cả những ai đã từng cưu mang, giáo dưỡng để giúp mình nuôi lớn pháp thân huệ mạng và trở thành người hữu dụng đối với xã hội nhân loại.

Với tâm từ bi, người Phật tử không chỉ tận lực giải khổ cho thân bằng quyến thuộc nội ngoại tôn thân mà hết lòng giải trừ khổ hoạn cho mọi loài chúng sanh trong mọi miền thế giới, thế nên trước nỗi khổ của đồng bào, đồng loại, người Phật tử không thể ngoảnh mặt xoay lưng, cũng không thể thoả hiệp với thế quyền nhằm mưu cầu lợi dưỡng để mặc cho dân lành bị cướp mất quyền sống. Đức Phật xuất thân từ giòng dõi vua chúa, thế nhưng Ngài đã không tìm cách nương tựa vào sức mạnh thế tục để tuyên lưu chánh pháp vì tri nhận rõ rằng, những thế lực thế gian đều không ngừng đổi thay tàn tạ, và chỉ là thế lực tạm bợ nhất thời. Không thể nương tựa vào cái giả tạm nhất thời để mong tìm sự trường tồn bất biến. Chỉ nương vào chân lý, sống với và sống như chân lý mới giúp cho chính pháp tồn tại lâu dài. Với tâm từ bi bao la vô lượng, người Phật tử không tự cho phép mình sống đời sống cầu an ích kỷ trước bao nhiêu thực trạng khổ đau của tha nhân. Người Phật tử chân chính luôn tâm niệm rằng, không có bất cứ hiện tượng nào trên thế gian này có thể hiện hữu độc lập mà là một chuổi xích nhân duyên điệp trùng vô tận, trong tương quan vô tận đó, ý nghĩa lợi tha của Phật giáo càng đặc biệt nỗi bật hơn giữa bối cảnh hân thù, bất công và sợ hãi. Đạo Phật có mặt là để cứu khổ độ sanh. Mùa Vu Lan là mùa nhắc nhở chúng ta ý thức thường trực về sứ mệnh độ sanh thiêng liêng cao cả đó.

Muốn giải trừ khổ hoạn cho người khác, bản thân của mỗi tu sỹ cần có đời sống thanh tịnh, bản thể thanh tịnh của Tăng già là sức mạnh vô biên có khả năng giải thoát mọi khổ đau phiền não, do vậy, xin mỗi chúng ta hãy nỗ lực phát huy nội lực thanh tịnh, sống đời sống phạm hạnh, thánh thiện, tránh xa các tham vọng thế tục, an trú vững chãi trong chánh pháp, không vọng động chạy theo thời thế để đừng tự biến mình thành công cụ chính trị nhằm vừa giải thoát tự thân vừa góp phần cứu nguy sinh chúng. Xin mỗi Cư sỹ Phật tử, hãy dụng công hơn nữa trong việc hành trì chính pháp, nhất là ứng dụng chính pháp vào đời sống thực tế của mình, nhìn ra được mối khổ hoạn của thế gian mà sát cánh với Giáo Hội trong sứ mệnh trừ nguy cứu khổ.

Dù Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã và đang trải qua những cơn pháp nạn hiểm nghèo, nhưng Giáo Hội quyết không để chướng duyên làm lu mờ bản thể thanh tịnh vốn là thành tố quan yếu làm nên sức mạnh bất khả phủ quyết của Phật Giáo. Trước nội ma ngoại chướng, Giáo Hội thiết tha kêu gọi chư liệt vị hãy vì tiền đồ của đạo pháp và dân tộc, tích cực dấn thân hơn nữa để khỏi cô phụ bản hoài xuât thế độ sinh của chư Phât. Đức đệ tứ Tăng Thống, Đại Lão Hòa thượng Thích Huyền Quang đã vĩnh biệt chúng ta, về cõi Niết Bàn, một sự mất mát to lớn đối với Giáo Hội, bản thân tôi và chư tôn giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện đang gặp nhiều chướng duyên, nghịch cảnh; tuy nhiên, noi theo dấu chân của chư Tổ, của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống, và hạnh nguyện sâu dày của chư Phật, chúng tôi quyết một lòng vượt qua mọi khó khăn trở ngại.

Vì thực tế đe doạ đến vận mệnh sống còn của Giáo Hội, đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống đã ban hành Giáo Chỉ số 09 để cứu nguy Giáo Hội. Nhiều thế lực đen tối đang tìm đủ mọi cách xuyên tạc và phủ nhận Giáo Chỉ số 9. Vì mạng mạch của chánh pháp, chúng ta nhất định không để cho những thế lực vô minh lợi dụng danh nghĩa GHPGVNTN để tiêu diệt GHPGVNTN và tiếp tay cho các thế lực manh động.

Nguyện cầu mười phương chư Phật thuỳ từ phóng quang tiếp độ cửu huyền thất tổ, quá khứ đa sinh phụ mẫu, lũy thế oan thân, thập loại cô hồn siêu sinh Phật quốc.

Cầu nguyện thế giới nhân loại chung sống hoà bình, quyền sống của con người được tôn trọng, môi sinh được bảo vệ, lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam vẹn toàn, GHPGVNTN phục hoạt trọn vẹn và nền văn minh Từ bi luôn mãi thăng tiến.

Nam Mô Vu Lan Thắng Hội vô lượng chư Phật, chư đại Bồ tát, chư hiền thánh Tăng tác đại chứng minh.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 26 tháng 7 năm 2008

Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện.

Viện Trưởng Viện Hoá Đạo

(ấn ký)

Sa môn Thích Quảng Độ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường15, Quận Phú Nhuận - TP Sài Gòn
-------------------------------------------------------------------------------------
Phật lịch 2552 Số: 15/VHÐ/TB/VT

THƯ CẢM TẠ
Kính gửi quý vị Nhân sĩ, Lãnh đạo Tôn giáo, Đại diện các Đoàn thể, Đảng phái và Đồng bào các giới có Thư Phân ưu sau khi Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch


Kính thưa liệt quý Vị,

Thời gian qua, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có chuyển về Viện chúng tôi những Thư Phân ưu mà quý vị Nhân sĩ, Lãnh đạo Tôn giáo, Đại diện các Đoàn thể và Đồng bào các giới ngỏ lời chia buồn Giáo hội chúng tôi sau khi Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch.

Chúng tôi chân thành tri ân liệt quý Vị quan tâm nhớ tưởng. Chúng tôi hiểu rằng ngoài sự chia buồn trước mất mát lớn của Giáo hội chúng tôi, liệt quý Vị còn muốn chia sẻ mối quan tâm đối với ước vọng của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang trước hiện tình đất nước, con người Việt và đời sống tâm linh của dân tộc đang bị uy hiếp. Một ước vọng đã biến thành hành động qua suốt cuộc đời Ngài, rõ nhất là 33 năm qua, mà giờ đây Giáo hội chúng tôi có bổn phận kế thừa thực hiện để báo đền công đức của Ngài.

Nhân danh Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo và Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin gửi lời cảm tạ đến quý liệt vị đã có lời phân ưu. Lẽ ra thư cảm tạ phải gửi sớm hơn. Nhưng vì tôi vừa về lại Saigon sau mấy tuần lễ lo tang lễ cùng Phật sự của Giáo hội. Kính mong quý vị thông cảm.

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 6.8.2008
TM. Hội đồng Lưỡing Viện GHPGVNTN
Viện trưởng Viện Hóa Đạo,
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

Thành kính cám ơn chư liệt Vị có Thư Phân ưu (danh sách đánh theo thứ tự thời gian nhận được) :

Hong Hai - Trần Minh Tâm - Trần Kim Vy / Đẹp Magazine – Ngọc Yến – Ts. Nguyễn Bá Long, Viet Marketing – Trần Việt Hải, Doãn Quốc Sỹ, Trần Thanh Hiệp, Lê Hữu Mục, Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Trung Khảo, Nguyễn Xuân Vinh, Tạ Xuân Thạc, Nguyễn Cao Can, Trần Hiến cùng tất cả hội viên và thân hữu Văn Đàn Đồng Tâm và Nhóm Liên Kết – Nguyên Trung - Phạm Văn Thanh, Đại Diện Tổ Chức VietnAmerica, Đại Diện Phong Trào Việt Nam Tự Do – Trương Nhân – Lê Công Dân - Toàn thể hội viên TMC (Hội Quán Âm Nhạc) - Nguyễn Quốc Khải, Chủ nhiệm / Chủ bút Vietnam Review, Chủ Tịch Ủy Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt-Nam (CPVW-USA) - ToaDo91767 – FreedomFighter - Lê Hiển Quốc, Đại Diện Hội Ðồng Quốc Dân Việt Nam - TM Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ-VACUSA, Mạc Hồng Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung ương – Hương Trần – Lê Doãn Kim - Dze Tieu – Sarah Anne-Nguyen – Ngô Phủ - Nguyễn Tạ Quang – Thanh Tin - Ls. Hoàng Duy Hùng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Phụ Cận – Tập thể Thanh Niên Cờ Vàng – Nguyễn Đạt Thịnh – Ngô Trọng Anh - Ban Điều hành lâm thời Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam : Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích - Nam Sơn Simon Nguyễn, Canada - Quyen (PD Thanh Nghi) - Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tại Việt Nam : Linh mục Têphanô Chân Tín, Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi – Trần Việt Nam, Dương Tiêu, Vung Gươm Trí Tuệ - Trúc Thanh, Liên Khuôn Phật Học Orange – Ban Điều hành Nước Việt : Tôn Thất Sơn, Trần Nam Bình - Các thành viên trong Ban Tổ Chức Lễ Vinh Danh nhị vị đại lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ ngày 18-5-2008 tại thành phố Houston, Texas : Các thành viên thuộc Uỷ Ban Bảo Vệ Chánh Pháp tại Hoa Kỳ, Nguyên Minh Trương Như Phùng, Nguyên Tú Lê Thị Nam, Chân Minh Trần Hiến, Nguyễn Văn Bé & Viên Hạnh, Bùi Lang & Bùi Thị Lê, Thiện Tòng Ðào Hữu Hạnh, Minh Hạnh Võ Văn Hiếu, Minh Hải Ngô Văn Thu, Tánh Hương Tôn Nữ Hoàng Hoa, Tuệ Tâm Nguyễn Khắc Anh Tâm, Giác Tấn Trương Minh Danh, Quảng Tâm Ðặng Tâm Hạnh, Hạnh Chân Ðỗ Chánh, Tâm Ðại Bi Bích Thuận, Diệu Quý Võ Kim Ngân, Minh Lạc Nguyễn Thọ, Hải Băng và gia đình, Văn Ðình & Mai Hoa, Nguyên Chánh Phạm Tấn Thất, Huệ Thông TSL, Phạm Thế Phương Take2Tango.com, Không Minh Trần Minh Tâm, An Như Trần Kim Vy - Phạm Ngọc Lân, Quản Mỹ Lan và gia đình – Mai Văn Toản – Thắng Lê – Cộng đồng Việt Nam Thống hợp Gerogia : Chủ tịch Hội đồng Đại biểu, Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành, Ngô Thanh Lâm - Trần Kim Ẻm, Trưởng ban, Ủy ban Yểm trợ Công cuộc Đấu tranh Tự do Dân chủ tại Việt Nam, Tiểu bang Queensland, Úc – Hoàng Cơ Long, Thay mặt Ban Chỉ đạo Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng – Thanh Nguyen – Nguyễn Thành Long, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo – Sơn Tùng, Văn Bút Việt Nam Hải ngoại – Linh mục Đỗ Lực – Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon – Comité Suisse – Viet Nam : Chủ tịch, Thierry Oppikofer, Phó chủ tịch, Thụy Cơ Long.

Trong khi đánh máy lại những Thư Phân ưu nhận được, nếu có sai và thiếu xin quý liệt Vị hoan hỉ thể tình, và xin cho biết để chúng tôi bổ sung Danh sách đầy đủ làm tài liệu cho Giáo hội. Thư từ xin gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hầu tránh tình trạng thư gửi về trong nước bị kiểm duyệt hoặc thất lạc. Địa chỉ :

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế - B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex, France - E.mail : ubcv.ibib@buddhist.com

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc TếInternational Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com
Web : http://www.queme.net

No comments: