Wednesday, June 25, 2008

Bí mật về cái chết của Võ Văn Kiệt

Sau Cái Chết Của Võ Văn Kiệt

http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=170&ArticleID=27686


Thứ Ba, Ngày 24 tháng 6-2008
Tin Saigon - Thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về những tin đồn sau cái chết của cựu Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, và những tranh chấp nội bộ của các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin đặc biệt từ trong nước sau đây (video 3 phút).
...
Download DamTangVoVanKiet.wmv

standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..."
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" >
showcontrols="1" showstatusbar='1' autosize="1" autostart="1" >


audio SH : chuyện kể cái chết của Võ Văn Kiệt, thời sự và cs

No comments: