Thursday, June 26, 2008

Cộng đồng người Việt tại Houston chống Nguyen tan Dung 25-26/6/08

Liên Hội và đồng bào chống Nguyễn Tấn DũngNo comments: