Thursday, June 26, 2008

Radio VNSR ngày 26/6/2008

Radio VNSR ngày 26/6/2008 :
thời sự, tin tức về Ls Lê Thị Công Nhân, phỏng vấn mẹ của Ls LTCN, và pv N K Toàn:
Csvn hăm dọa, đặt điều kiện trả tự do cho LTCN :

"Ls LTCN phải ra nước ngoài, qua Mỹ sống (tị nan)".

Ls LTCN:
Ls LTCN đã từ chối, chỉ muốn sống trên quê hương của cô ! Cô chỉ có thể sang Mỹ dưới dạng du khách, hoặc học tập trong một thời gian mà thôi.

Csvn với bộ máy công an trị vĩ đại, rất sợ một cô bé can đảm, thông minh, với khối óc và 2 bàn tay không tấc sắt, yêu quê hương, yêu tự do dân chủ, nhân quyền, không chịu sống ở nước ngoài.

CS rất sợ chính nghĩa, công lý, sự thật, ánh sáng tự do !!

http://www.vnsr.net/audio/files/6-2008/audio.080626.0.mp3
http://www.vnsr.net/

No comments: