Thursday, June 12, 2008

Thích Ngồi Nhà Làm Qua Internet?

Thích Ngồi Nhà Làm Qua Internet?

Việt Báo Thứ Năm, 6/12/2008, 12:02:00 AM
Trong cuộc thăm dò 1,500 chuyên viên kỹ thuật liên hệ tin học, có tới 37% người nóí là họ sẵn sàng chịu lương giảm để được ngồi nhà làm việc, để khỏi phải đi xe giữa thời xăng dầu quá đắt này. Lương trung bình chuyên gia kỹ thuật Hoa Kỳ là 74,570$/năm. Hiện thời chỉ có 7% chuyên viên kỹ thuật trên đang làm từ nhà, phần lớn là lãnh vực của các công ty tham vấn.

No comments: