Friday, June 27, 2008

Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng, VN)

27/6/2008

Nhân chuyến công du Mỹ của Nguyen Tấn Dũng:

D Đ Nam Phong (TN TD ND VN) trao đổi với nv NXN qua mạng toàn cầuPhát biểu của LM Phan Văn Lợi tù HuếSH: hiện tình VN và quan hệ với Hoa Kỳ ...

No comments: