Thursday, June 26, 2008

Trich dai VSR_2008_0620_Bao Khanh phong van Luat su Bui Kim Thanh


Luật sư Bùi Kim Thành trả lời phỏng vấn RFA sau kh...

No comments: