Thursday, June 26, 2008

Ban tuyên giáo và Bộ thông tin truyền thông CSVN chỉ đạo báo chíNo comments: