Wednesday, June 25, 2008

Bí ẩn về cái chết của Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt bị Nông Đức Mạnh (theo TC) ám sát
video

NGUYEN THU TUONG VO VAN KIET BI AM SAT

http://www.youtube.com/v/RGIKmZLUGv8&hl


- PHÓNG SỰ ÁN MẠNG:NHÁT DAO THỦNG PHỔI TRÁI VÕ VĂN KIỆT ĐƯỢC PHÁT HIỆN !! 26/06/2008 Đọc tiếp...

- audio SH : chuyện kể cái chết của Võ Văn Kiệt, thời sự và cs

- Bí mật về cái chết của Võ Văn Kiệt

No comments: