Friday, June 20, 2008

BẢN LÊN TIẾNG

Kính Gửi Qúy Dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ

Ủy Ban Đặc Trách Về Nhân Quyền Việt NamBản Lên Tiếng

Kính Gửi Qúy Dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ

Ủy Ban Đặc Trách Về Nhân Quyền Việt NamKính gởi:

- Dân biểu Zoe Lofgren,

- Dân biểu Loretta Sanchez,

- Dân biểu Christopher Smith

- Dân biểu Tom DavisViệt Nam, ngày 15 tháng 6 năm 2008 –

Kể từ năm 2006, khi Việt Nam gia nhập vào Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế và được chính phủ Hoa Kỳ rút ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm về đàn áp tôn giáo. Nhà cầm quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến một cách có hệ thống và không khoan nhượng.

Gần đây, nhiều nhà bất đồng chính kiến, sinh viên và dân oan như Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Tiến Nam, Vũ Hùng, Ngô Quỳnh, Lê thi Kim Thu tham gia biểu tình đòi quyền bày tỏ chính kiến ôn hoà tại Hà Nội đã bị bắt và đánh đập dã man.

Nhiều người trong số họ như ông Vi Đức Hồi, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thượng Long v.v.. đã là nạn nhân của chính sách “khủng bố” và “đấu tố” nhằm đe doạ và làm mất phẩm giá con người. Hiện nay, luật sư Bùi Thị Kim Thành, Blogger “Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải, Ngô Lướt, Lương Văn Sinh, Hồ Thị Bích Khương, và nhiều người khác đang là nạn nhân của sự sách nhiễu, đe dọa và giam giữ. Một số hiện bị tuyên án tù với những bản án tuỳ tiện.

Hiến pháp Việt Nam, điều 69 xác nhận quyền “tự do bày tỏ chính kiến, quyền tự do báo chí, thông tin, lập hội và biểu tình”. Những quyền này cũng đã được khẳng định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, điều 18, 19 và 20 trong đó “con người có quyền tự do tư tưởng, tự do tôn giáo”, “quyền tự do bày tỏ chính kiến” và “quyền tham gia biểu tình ôn hoà, lập hội”.

Chúng tôi tin tưởng rằng để Việt Nam có thể hội nhập thành công, sự thay đổi về kinh tế cần đi đôi với cởi mở về chính trị. Vì vậy, những sự thể hiện các quyền căn bản về nhân quyền như tự do chính kiến, biểu tình ôn hoà cần được khuyến khích và tôn trọng theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Rất tiếc, nhà nước Việt Nam đã không đồng tình như vậy, vẫn tiếp tục trấn áp, dùng chính sách khủng bố đe doạ và tuyên án tù nặng nề nhằm khuất phục chúng tôi.

Chúng tôi long trọng kêu gọi:- Việt Nam chấm dứt dùng vũ lực đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, chấm dứt bao vây kinh tế, ngăn cản quyền tìm việc làm, chấm dứt sử dụng các bản án tuỳ tiện để giam giữ chúng tôi.

- Việt Nam nên tôn trọng quyền con ngưòi, nên đối thoại và từ bỏ thái độ thù nghịch với các cá nhân và lực lượng chính trị đối lập.

- Việt Nam cần trả tự do các tù nhân chính trị và những người đang bị giam giữ như:

Linh mục Nguyễn Văn Lý

Luật sư Nguyễn Văn Đài

Luật sư Lê thị Công Nhân

Luật sư Trần Quốc Hiền

Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn

Luật sư Bùi Thi Kim Thành

Bác sĩ Lê Nguyên Sang

Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo

Nguyễn Phong,

Trương Minh Đức

Phạm Bá Hải

Nguyễn Ngọc Quang

Trương Quốc Huy

Hàng Tấn Phát

Đoàn Văn Diên

Trần thị Lệ Hồng

Hồ thị Bích Khương

Lương Văn Sinh

Blogger “Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải

Nhà báo Nguyễn Văn Hải

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến

Và rất nhiều người khác.

- Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục yễm trợ chúng tôi trong nổ lực đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam .

Trân trọng;Linh Mục Chân Tín Sài Gòn, Việt Nam

Đặng Thị Thông Thái Bình, Việt Nam

Đỗ Bính Hải Phòng Việt Nam

Đỗ Duy Thông Hà Tây, Việt Nam

Blogger “Trăng Đêm”, Hồ Điệp Sài Gòn, Việt Nam

Luật Sư Lê Quốc Quân Hà Nội, Việt Nam

Lê Thị Kim Thu Đồng Nai, Việt Nam

Ngô Quỳnh Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Bá Đăng Hà Tây, Việt Nam

Nguyễn Đức Tĩnh Hải Phòng, Việt Nam

Nguyễn Mạnh Sơn Hải Phòng, Việt Nam

Linh Mục Nguyễn Hữu Giải Huế, Việt Nam

Nguyễn Hữu Tiến Hải Phòng, Việt Nam

Linh Mục Phan Văn Lợi Huế, Việt Nam

Kỷ sư Nguyễn Phương Anh Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Tú Sài Gòn, Việt Nam

Nhà giáo Nguyễn Thượng Long Hà Tây, Việt Nam

Nguyễn Tiến Nam Yên Bái, Việt Nam

T.s. Nguyễn Thanh Giang Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Thuần Vĩnh Phúc, Việt Nam

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Phòng, Việt Nam

Nguyễn Văn Túc Thái Bình, Việt Nam

Kỷ sư Phạm Đức Chính Hà Nội, Việt Nam

Phạm Thanh Nghiên Hải Phòng, Việt Nam

Phạm Trung Kiên Hải Phòng, Việt Nam

Luật Sư Phan Thanh Hải, Thủ Đức Sài Gòn Việt Nam

Đạo diễn Song Chi Sài Gòn, Việt Nam

Tạ Phong Tần, Sài Gòn, Việt Nam

Nhà thơ Trần Đức Thạch Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Thúy Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Thi Lệ Hà Nội, Việt Nam

Blogger - Nhà thơ Uyên Vũ Sài Gòn, Việt Nam

Vi Đức Hồi Lạng Sơn, Việt Nam

Vũ Cao Quận, Đà Nằng, Hải Phòng, Việt Nam

Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng Hà Tây, Việt Nam

Vũ Thị Út Hạnh Hà Nội, Việt Nam

Nhà giaó Vũ Văn Hùng Hà Tây, Việt Nam

----------

Open Letter

To the United States Congressional Caucus on VietnamTo the;

Honorable Congresswoman Zoe Lofgren,

Honorable Congresswoman Loretta Sanchez,

Honorable Congressman Christopher Smith

Honorable Congressman Tom Davis

Vietnam – June 15, 2008 – After Vietnam has entered the world trade organizations (WTO); its name has been removed from the countries of particular concern (CPC) list since 2006. The Ha Noi authorities have systematically cracked down hard on Vietnamese dissidents, continuing to violently suppress innocent people.

Recently, many dissidents, students and farmers such as Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Tien Nam, Vu Hung, Ngo Quynh, and Le Thi Kim Thu daring to protest, to ask for freedom of expression were detained and brutally beaten.

Some of them such as Vi Duc Hoi, Le Thanh Tung, Nguyen Thuong Long, were victimized by authorities using “terrorizing tactics” and “popular court” practices, aimed to dehumanize individuals through public humiliation and intimidation. Currently, Lawyer Bui Thi Kim Thanh, Blogger “Dieu Cay” Nguyen Van Hai, Ngo Luot, Luong Van Sinh, Ho Thi Bich Khuong, and many others were harassed, intimidated and detained. Some were tried arbitrarily sentenced.

The Socialist Republic of Vietnam's Constitution declares the "right of freedom of expression, right of freedom of press, right of freedom of exchange of information and right to form association and demonstration" in Article 69. These basic human rights, according to The Universal Declaration of Human Rights, Article 18, 19 and 20 confirm that "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion," " Everyone has the right to freedom of opinion and expression," and "Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association".

We believe that Vietnam needs to openly change both economically and politically in order to bring the country closer to successful reform. Therefore, to advocate freedom of expression and freedom of association by peaceful means are both legal acts towards the establishment of fundamental rights that support Vietnam for further improvement. However, the Vietnamese Communist Party has ignored these basic human rights; they continue to crack down, using terror, violent suppression and harsh sentences to silence us.

- We call on Vietnam ’s government to stop using force to attack pro-democracy activists; to stop preventing us from seeking employment; and to end all arbitrary detentions.

- We call on Vietnam 's government to respect human rights; to accept open and direct dialogue with pro-democracy activists and opposing political groups.

-We call on Vietnam 's government to release all non-violent political prisoners and current detainees including:

Father Nguyen Van Ly

Lawyers Nguyen Van Dai

Lawyer Le Thi Cong Nhan

Lawyer Tran Quoc Hien

Lawyer Nguyen Bac Truyen

Lawyer Bui Kim Thanh

Dr. Le Nguyen Sang

Journalist Huynh Nguyen Dao

Nguyen Phong

Truong Minh Duc

Pham Ba Hai

Nguyen Ngoc Quang

Truong Quoc Huy

Hang Tan Phat

Doan Van Dien

Tran Thi Le Hong

Luong Van Sinh

Blogger “Dieu Cay” Nguyen Van Hai

Journalist Nguyen Van Hai

Journalist Nguyen Viet Chien

And all others.

- We call on the U.S. Congress, the Senate and the U.S. Government to continue to support us in promoting democracy and human rights for Vietnam .

Respectively yours,

Father Chan Tin Sai Gon , Vietnam

Dang Thi Thong Thai Binh, Vietnam

Do Binh Hai Phong , Vietnam

Do Duy Thong Ha Tay , Vietnam

Blogger “Trang Đem”, Ho Diep Sai Gon, Vietnam

Lawyer Le Quoc Quan Ha Noi, Vietnam

Le Thi Kim Thu Ha Noi, Vietnam

Ngo Quynh Ha Noi, Vietnam

Nguyen Ba Dang Ha Tay, Vietnam

Nguyen Duc Tinh Hai Phong , Vietnam

Nguyen Manh Son Hai Phong , Vietnam

Father Nguyen Huu Giai Hue , Vietnam

Nguyen Huu Tien Hai Phong , Vietnam

Engineer Nguyen Phuong Anh Ha Noi , Vietnam

Nguyen Thi Thanh Tu Sai Gon , Vietnam

Teacher Nguyen Thuong Long Ha Tay , Vietnam

Nguyen Tien Nam Yen Bai, Vietnam

Nguyen Thanh Giang, Ph.D Ha Noi , Vietnam

Nguyen Thi Thuan Vinh Phuc , Vietnam

Writer Nguyen Xuan Nghia Hai Phong , Vietnam

Nguyen Van Tuc Thai Binh, Vietnam

Engineer Pham Duc Chinh Ha Noi , Vietnam

Pham Thanh Nghien, Hai Phong , Vietnam

Pham Trung Kien Hai Phong , Vietnam

Lawyer Phan Thanh Hai Thu Duc, Sai Gon Vietnam

Father Phan Van Loi Hue , Vietnam

Film Director Song Chi Sai Gon , Vietnam

Ta Phong Tan Sai Gon , Vietnam

Poet Tran Duc Thach Nghe An, Vietnam

Writer Tran Khai Thanh Thuy Ha Noi , Vietnam

Tran Thi Thuy Dong Thap, Vietnam

Tran Thi Le Ha Noi, Vietnam

Blogger - Poet Uyen Vu Sai Gon , Vietnam

Vi Duc Hoi Lang Son, Vietnam

Vu Cao Quan Hai Phong , Vietnam

Teacher Vu Manh Hung Ha Tay , Vietnam

Vu Thi Ut Hanh Ha Noi, Vietnam

Teacher Vu Van Hung Ha Tay , Vietnam

No comments: