Tuesday, June 10, 2008

Hãy Thức Tỉnh , hãy dừng lại!

Hãy Thức Tỉnh , hãy dừng lại!

Cư sĩ Minh minh

Là một Phật tử trong một chế độ độc tài toàn trị, tôi cũng như bao đạo hữu Phật tử khác lấy phương châm “nhẫn nhục” để sống, để yên thân và cũng để biện minh cho sự khiếp sợ và nhu nhược trước bạo quyền đảng trị trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa.

Thật tình mà nói, những nỗi sợ hãi bạo quyền và muốn được yên thân để sống không phải chỉ riêng trong ai mà dường như điều ấy là bản năng của con người. Nhưng con người, ngoài bản năng còn có một phần khác làm con người thăng hoa và siêu việt hơn loài vật- ấy là khả năng tư duy, khả năng nhận thức của lý trí, chính những khả năng ấy đã giúp chúng tôi mạo muội viết bài tâm bút này.

Có thể nói tư tưởng của lý trí là điểm ưu việt, độc đáo nhất của con người, nhờ con người có tư tưởng nên con người đã thành tựu được vô số điều tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, lý trí đôi khi không vượt lên được bản năng, cho nên lý trí thường bị bóp méo bởi tính chủ quan của bản năng và làm cho tư tưởng của không khỏi bị lệch lạc, võ đoán. Điều này đã dẫn đến biết bao tai họa cho con người. Tư tưởng dẫn đầu mọi sinh hoạt hành động và nói năng; vì vậy, nếu tư tưởng lầm lạc chắc chắn đưa đến hành động, nói năng sai trái và kết quả tất yếu là khổ đau và phiền muộn- không phải chỉ cho từng cá nhân riêng biệt mà rất nhiều tư tưởng đã đem lại tai họa cho một số tập thể nào đó hay lắm khi cho toàn thể dân tộc.

Giữa những dòng tư tưởng lớn của nhân loại thì tư tưởng của đạo Phật luôn ở vị trí vinh dự nhất vì tư tưởng của đạo Phật vốn hiếu sinh hiếu hòa, xây dựng trên sự nỗ lực hoàn thiện giác ngộ cá nhân và vì bản chất của đạo Phật là trí tuệ còn tướng dụng của đạo Phật chính là từ bi hỷ xã. Chính những điều ấy đã khiến cho một phần lớn nhân loại theo Phật Giáo cũng như phần đông người Việt Nam chúng ta chọn đạo Phật là con đường tâm linh của mình!

Khi những phiền não dưới nhiều phương diện khổ đau hoành hành trên bề mặt thì hơn bao giờ hết những giá trị nhân bản đạo Đức của Phật Giáo là một trú xứ bình an được những người con Phật thiết lập và nương tựa ẩn kín bên trong, do nhờ có một trú xứ bình an trong thế giới nội tâm ấy mà những người con Phật ở trong nước mới không bị đồng hóa với những chủ trương phi nhân tính, phi đạo đức dưới một loại tư tưởng chủ trương vô thần đang cố tình áp đặt và muốn đồng hóa xã hội!

Mặc dù Phật Giáo là một tôn giáo được kiến thiết bởi trí tuệ tối thượng từ sự thực chứng của chính Đức Phật, Phật giáo phủ nhận sự toàn năng toàn thiện của những vị thần linh khuất mặt khuất mày, lấy nhân sinh làm trọng, lấy nỗ lực cá nhân và lấy sự giác ngộ, giải thoát của con người làm cứu cánh; nhưng do ý muốn của con người ( của Phật tử) mà theo thời gian Phật giáo đã hình thành những tổ chức giáo hội hay những giai cấp Tăng lữ để thỏa mãn cho những ý muốn của đại chúng. Ôi thôi, từ đấy đã nãy sinh ra vô số những điều nhức nhối mà người Phật tử có lương tâm nào cũng không khỏi đau lòng.

Một điều cần được minh định là những Giáo hội được hình thành do ý muốn của con người trong Phật giáo không phải, không thể là đại diện cho Đức Phật hay cho con đường giác ngộ giải thoát. Suốt chiều dài lịch sử của Phật giáo hơn 25 thế kỷ qua đã có rất nhiều vị Thánh Tăng cũng như rất nhiều vị Cư sĩ chứng ngộ Pháp giải thoát và những vị ấy luôn là bài học thân giáo cho những Phật tử hậu học. Tuy nhiên, những “ con sâu làm rầu nồi canh”, những kẻ “mượn đạo tạo đời” thời nào cũng có trong Phật Giáo. Không nói sâu xa ở nơi nào khác mà ngay tại Việt Nam lịch sử cũng đã ghi nhận rất nhiều, những vị cao Tăng giúp nước giúp đời thời Lý, Trần…hay những kẻ cơ hội chính trị thời đương đại như Thích Trí Quang vẫn rành rành còn đó, công hay tội không chỉ Phật giáo sử ghi nhận mà chính lịch sử của dân tộc sẽ muôn đời tán dương hay nguyền rủa.

Theo đúng tinh thần của Phật giáo: “ quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới…” nên chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm gì để thay đổi được quá khứ cũng như xây dựng hoặc thực hiện điều gì ở cái chưa tới, cái không phải là đang là! Vậy hiện tại thì sao? Trước hiện tại phủ phàng của những kẻ “nương danh giáo hội” , “mượn đạo tạo đời” hay “ quỷ đỏ mặc cà sa” thì sao? Vô lẽ những Phật tử chân chánh cứ phải bị lừa dối hay do bị sợ hãi chi phối mà phải dài dài chấp nhận???

Không! Đã đủ rồi, đã quá đủ cho sự “ nhẫn nhục” của Phật tử! Hãy tỉnh thức, hãy dừng lại! Lời khuyên gọi cho tên sát nhân Anggulimala của Đức Phật năm xưa xin được làm tựa đề cho bài viết này để nhắn gửi đến những vị đảng viên khoát áo cà sa đang hiện diện trong Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Kính thưa quí vị đảng viên với những giáo phẩm là hòa thượng, quí vị đang nắm những chất vụ quan trọng trong GHPGVN, trên những cương vị chủ chốt đó quí vị đang càng ngày càng lừa dối Phật tử một cách thậm tệ. Chúng tôi biết tư tưởng đảng của quí vị là vô thần nên quí vị không sợ quả báo, nhưng quí vị không sợ sự nỗi giận của những người con Phật khi biết mình đã bị quí vị lừa dối? Hay là quí vị tưởng Phật tử chúng tôi ngu dốt chẳng biết gì và luôn luôn bị sự sợ hãi của vô minh chi phối?

Công hay tội của đảng cộng sản đối với dân tộc Việt Nam phần đông người dân đều hiểu rất rõ, nên ở đây, chúng tôi không bàn tới. Trên phương diện đạo Phật, chúng tôi những Phật tử không thể chấp nhận những tư tưởng vô thần, phỉ báng và xem thường tôn giáo đã được định nghĩa của tư tưởng Mác Ăng ghen viết trong tuyên ngôn cộng sản. Xin quí vị đảng viên cộng sản đừng lợi dụng đức tin trong sạch của Phật tử chúng tôi, đừng khoát áo cà sa để “ lừa dối và để bóc lột chúng tôi một cách trần truồng, vô liêm sỉ, trực tiếp và tàn nhẫn”.

Nếu quí vị đảng viên đảng cộng sản lâu nay núp bóng từ bi có nhận chân ra sự cao đẹp của Phật giáo thì xin quí vị mau mau trả lại thẻ đảng viên, bước ra khỏi đảng để tiếp tục con đường tu hành cao quý vì Chân lý không của riêng ai, vì đạo Phật không phân biệt giai cấp và bình đẳng, vì ánh sáng trí tuệ và tâm từ bi của đạo Phật luôn mở rộng cửa cho mọi người!

Đạo đức cao quý phải xuất phát từ những tư tưởng cao quý, và những vị tu hành có đời sống đạo đức cao quý ấy mới xứng đáng là những người con Phật, mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ Tăng chúng để dẫn dắt hàng Phật tử chúng tôi trên lộ trình tu Phật!

Phật giáo Việt Nam ngoài miền Bắc không nói làm gì, thời chiến tranh các vị tu sĩ ngoài đó phải tham gia kháng chiến nên không có thời gian để học hỏi Giáo Pháp và Phật tử ngoài đó một thời gian dài bị bưng bít Giáo Pháp nên Phật tử bị thụ động để mấy vị đảng viên thao túng và làm cho Phật giáo nhuốm mùi mê tín cũng dễ hiểu!

Phật Giáo trong miền nam thì khác, nhờ có những vị cao Tăng tu hành chân chánh, nhờ Giáo Pháp được gìn giữ tu học rất nghiêm túc, cho nên Phật tử có trí ở miền nam phân biệt rất rõ được đâu chánh đâu tà để không hoàn toàn bị vô minh chi phối, nhờ vậy đã nhận ra bộ mặt giả dối của quí vị từ lâu rồi. Từ các ban đại diện Phật Giáo cấp Xã, Huyện cho đến các Tỉnh, Thành Giáo hội PGVN đầy rẫy những đảng viên hành nghề tu sĩ, những ông tu sĩ giả danh này thường nắm những chức vụ quan trọng nên rất dễ dàng thao túng Giáo Hội và lừa dối Phật tử một cách trắng trợn.

Dưới đây xin được “ điểm nhãn” một số hòa thượng có tuổi đảng lâu năm và nắm những chức vụ quan trọng về tài chánh hay về công việc hoằng Pháp trong Giáo hội ở miền Nam,( văn phòng 2 của GHPGVN ở TP.HCM vẫn thỉnh thoảng có sinh hoạt đảng của các đảng viên tu sĩ) một điều cần lưu ý ở đây là GHPGVN là một Giáo hội kết hợp của tất cả những hệ phái Phật Giáo trong nước mà lực lượng chủ yếu có uy tín và có nhiều Phật Giáo đồ nhất là 3 hệ phái: Bắc tông, Nam tông, và Khất sĩ; Xin được giới thiệu hình ảnh chân dung của 3 vị đảng viên cao cấp khoát áo cà sa đại diện cho cả 3 hệ phái, thậm chí một ông Hòa thượng của hệ phái Khất sĩ không chỉ là đảng viên đảng cộng sản mà còn là một trung tá an ninh nữa, để cho những Phật tử đạo hữu nào chưa biết hoặc lâu nay tin theo được biết.


Hoà thượng THÍCH TRÍ QUẢNG ( Bắc Tông)
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá VII. Phó chủ tịch GHPGVN , kiêm trưởng ban Phật Giáo quốc tế, trưởng ban trị sự Thành hội Phật Giáo TP- HCM

- Khen thưởng : Huy chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân”, nhiều bằng khen và giấy khen khác.HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TÂM ( Nam Tông)

Ủy viên thường trực GHPGVN kiêm phó ban hoằng pháp trung ương,Phó Ban trị sự Thành hội Phật Giáo - Thành phố Hồ Chí Minh

Uỷ viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí MinhHòa thượng Thích Giác Toàn ( khất sĩ)

Phó chủ tịch GHPGVN, kiêm trưởng ban tài chánh, Phó ban trị sự Thành hội Phật Giáo TP- HCM .

Xin tất cả quí vị đảng viên đảng cộng sản đang khoát áo cà sa “ Hãy tỉnh thức, hãy dừng lại!” vì chánh tà không thể chung đường. Hãy vì lương tâm của quí vị mà đừng nên tiếp tục lừa dối Phật tử chúng tôi nữa. Nếu quí vị vẫn giữ vững chủ nghĩa vô thần của người cộng sản, chủ nghĩa mà quí vị cho là vô địch muôn năm thì những Phật tử chúng tôi vẫn tôn trọng tư tưởng của quí vị, nhưng xin quí vị hãy trả lại áo cà sa, trả lại sự trong lành cho đức tin của chúng tôi, quí vị không thể và không được lợi dụng Phật Giáo để phục vụ mưu đồ chính trị cho đảng cộng sản để cai trị sắt máu dân tộc Việt Nam nữa! Bể khổ mênh mông hồi đầu thị ngạn, hãy tỉnh thức hãy dừng lại!

Một vài trang tâm bút xin được gửi đến quí vị đảng viên đảng cộng sản đang khoát áo cà sa và cũng xin được gửi đến cho quí Phật tử đạo hữu, xin được ví như một nén nhang lòng xin được cúng dường lên Tam Bảo của một người con Phật. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và Chư Thiên Hộ Pháp gia hộ cho Phật Giáo Việt Nam sớm thoát khỏi Pháp nạn do những kẻ vô thần đội lốt tung hoành lừa dối, gia hộ cho đất nước an lành, người người an lạc.

Kính mến,

Sài gòn 10/6/2008

MM

Đồng Kính gửi Hòa thượng Thích Trí Quảng, HT Thích Thiện Tâm và HT Thích Giác Toàn.

http://www.vungguomtritue.com/Baiviet/Bongdangmatang_1.htm

No comments: