Sunday, June 15, 2008

Bài viết về Dân oan VN, lực lượng chính trị quần chúng

http://www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1501

Dân Oan, Lực Lượng Chính Trị Quần Chúng Quan Trọng Trong Công Cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước

Tài liệu này gồm 3 phần :

1. Khái niệm dân oan và hành động đấu tranh tự phát của dân oan Việt Nam thời gian gần đây.

2. Hành động cao cả từ bi nhân hậu cứu trợ dân oan của Giáo hội PGVN Thống nhất .

3. Nhận định hoạt động đấu tranh của dân oan nhà đất và hoạt động cứu trợ dân oan thời gian sắp tới.

Kính gởi : - Tập San Dân chủ.

PHẦN I : KHÁI NIỆM DÂN OAN ( KHÁI NIỆM DÂN OAN MỞ RỘNG) VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU TRANH TỰ PHÁT ĐÒI QUYỀN LỢI CỦA DÂN OAN THỜI GIAN QUA Ở VN.

1.1 : Khái niệm dân oan và hoạt động đấu tranh đòi quyền lợi của dân oan Việt Nam :

Khái niệm : Dân oan là những người dân bị oan sai trước các hành động đàn áp, áp bức của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Là những người dân bị CSVN tướt đoạt mất các quyền tự do, dân chủ, tôn giáo, dân sự và tài sản. Nói chung là quyền con người tức Nhân quyền.

Nguyên do có dân oan ở Việt Nam là chế độ và nhà nước CS VN độc tài, độc Đảng không tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền và các quyền cơ bản của con người đã ghi trong Hiến Pháp và Hiến Chương nhân quyền của Liên hiệp quốc mà VN đã ký kết tham gia. Do đó đã dẫn đến những chính sách và hành động bất nhân đối với người dân và thảm họa dân oan VN ra đời

Những vi phạm này của CSVN diễn ra một cách có hệ thống, kéo dài, trong suốt thời gian cầm quyến đối với nhân dân VN ở cả 2 miền Nam Bắc.

Dân oan VN đã có từ lâu, kể từ ngày Cộng sản VN nắm chính quyền ở VN 1945.

Dân oan ngày càng đông và phát triển mở rộng theo thời gian CSVN cầm quyền và lan dần sang nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn của đất nước.

Đến nay dân oan đã chiếm một tỉ lệ rất lớn trong dân VN, và đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, pháp chế….

1.2 : Khái niệm dân oan mở rộng ( Xem phần tham khảo )

1.3 : Dân oan về nhà đất với hoạt động đấu tranh tự phát đòi quyền lợi :

Một trong các quyền cơ bản của người dân bị chính quyền CSVN xâm phạm thô bạo nhất, đó là quyền được tư hữu về tài sản, trước tiên là nhà cửa, đất đai…

Nhà nước CSVN tự cho mình quyền được quyền quyết định, định đoạt tài sản của người khác như : quản lý, tịch thu, tướt đoạt, thậm chí dùng các thủ đoạn gian ác như hành động ăn cướp đối với tài sản của bất kỳ cá nhân người dân nào, bất kỳ tổ chức hoặc của tôn giáo nào. Trước tiên là các chính sách đất đai phi lý của CSVN áp đặt và nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt tài sản là đất đai nhà cửa của người dân.

Nhà nước CSVN cũng đã tướt đoạt toàn bộ tài sản rất lớn của các Kiều dân, các nhà kinh doanh nước ngoài ờ VN trước đây. Tiêu biểu như Hãng BGI của Pháp Quốc hay Hãng RMK của Hoa Kỳ và nhiều Hãng khác của Anh, Đức, Ý, Thụy sĩ, Hàn quốc, Úc, Tân tây lan…..

Dân oan còn là nạn nhân trực tiếp của các chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhà cầm quyền CSVN hiện nay, với các hành động bạo quyền, tham ô, cửa quyền, tham nhũng, ức hiếp quần chúng của các cấp chính quyền và cá nhân cán bộ CSVN. Núp dưới chiêu bài phát triển Kinh tế để nhà cầm quyền và cá nhân Đảng viên CS tiếp tục vơ vét tài sản đất đai của người dân một cách thô bạo và tinh vi hơn

Nổi lên hiện nay, trước tiên là những người dân bị chính quyền CS tướt đoạt nhà cửa, đất đai bằng các hình thức, thủ đoạn khác nhau, diễn ra trong nhiều giai đoạn lịch sử và thời gian khác nhau, kéo dài bởi các quyết định và chính sách của chính quyền CSVN, cũng như những động cơ cá nhân của Cán bộ CSVN.

Với xu thế dân chủ: có áp bức ắt có đấu tranh. Những người dân bị tướt đoạt nhà đất, tài sản ngày một đông và đã xuất hiện ở tất cả các nơi trong cả nước. Từ lẽ tẻ đi khiếu kiện đòi nhà đất của người dân trong mấy chục năm qua, đến thời gian gần đây dân oan đã hình thành các cuộc biểu tình có qui mô lớn để đấu tranh đòi lại các quyền lợi của mình khi chính quyền không giải quyết thỏa đáng .

Dân oan đòi hỏi chính quyền CSVN phải tôn trọng và phải thành tâm sửa sai bằng cách trả lại tài sản cho người dân trước khi có cam kết WTO và thực sự bước vào cuộc hội nhập kinh tế với các nhà đầu tư nước ngoài .

Tuy còn mang tính tự phát và chưa được tổ chức đầy đủ nhưng những cuộc biểu tình đấu tranh đòi lại đất đai nhà cửa của dân oan thời gian gần đây đã làm cho chính quyền CSVN khiếp sợ và đã ra tay đàn áp, giải tán bằng bạo lực rất dã man.

1.4 : Đàn áp dân oan là một tội ác mới của hính quyền CS VN

Hành động đàn áp này của CSVN vẫn không khuất phục và ngăn cản được quyết tâm đòi quyền lợi và công lý của người dân. Chỉ làm cho lòng oán hận của dân oan dâng cao và thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận, lan rộng ra khắp nơi, lôi cuốn thêm nhiều dân oan khác tham gia và dư luận trong ngoài nước quan tâm nhiều hơn.

Những người dân oan này đa số là nông dân nghèo, trình độ hạn chế, trong đó có cả gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với chế độ CSVN. Việc mất đai nhà cửa và khiếu kiện kéo dài đã đẩy họ vào bước đường cùng. Và họ chỉ còn 1 con đường đấu tranh đi tới.

Nhiều dân oan có tri thức và am hiểu pháp luật cũng bắt đầu vào cuộc đấu tranh.

Việc khiếu kiện của người dân kéo dài và hành động làm ngơ hoặc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết của chính quyền CSVN có nhiều trường hợp kéo dài đến hàng chục năm, làm cho sự phẩn uất và lòng căm phẩn của người dân ngày càng dâng cao và quyết tâm đấu tranh ngày càng mạnh mẽ hơn, bất chấp cả sự đàn áp đe dọa của chính quyền CSVN.

1.5 : Dân oan nhà đất là một lực lượng đi tiên phong trong dấu tranh dân chủ công khai bất bạo động, cần được hổ trợ, tập họp để trở thành một lực lượng đấu tranh dân chủ quan trọng trong nước.

Dân oan từng bước trở thành lực lượng đấu tranh đối kháng với nhà cầm quyền CSVN.

Là một lực lượng quần chúng chính trị to lớn, nhiều tìm năng và hiện thực. Với thực tế và kinh nghiệm biểu tình đòi nhà đất, dân oan sẽ sẵn sàng tiếp tục đấu tranh cho phong trào đòi dân chủ, dân sinh trong nước nếu được tập hợp, tổ chức và giúp đỡ cấn thiết.

Hoàn cảnh và cuộc sống người dân khiếu kiện ngày càng khó khăn do mất đất đai để sinh sống lại phải đi lại nhiều ngày khiếu kiện làm cho họ đói khổ, cơ cực bần hàn, cần được cứu trợ giúp đỡ để cuộc tranh đấu của họ đi đến thắng lợi, trước tiên là lấy lại được nhà đất hoặc tài sản đã mất. Sau đó có thể chuyển sang các cao trào tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền.

PHẦN 2 : HÀNH ĐỘNG TỪ BI RA TAY CỨU TRỢ DÂN OAN ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN LỢI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHẤT LÀM CHO CSVN HOẢNG SỢ.
2.1 : Sự xuất hiện và ra tay cứu trợ dân oan kịp thời của Giáo Hội PGVNTN làm chỗ dựa cho phong trào đấu tranh của dân oan đã làm cho CSVN hoảng sợ và ra tay đàn áp.

Việc cứu trợ giúp đỡ dân oan tranh đấu đòi quyền lợi nhà đất vừa qua do Giáo Hội PGVNTN phát động đã được đông đảo đồng bào các giới trong ngoài nước nhiệt liệt hưởng ứng.

Trong khi đó chính Giáo hội PGVNTN cũng là một tập thể dân oan, đã bị CSVN tướt đoạt rất nhiều tài sản đất đai, chùa chiềng của Giáo hội. Ngoài ra CSVN còn mưu toan chính trị hóa Giáo Hội PGVNTN, và đã ngăn cấm hoạt động của Giáo Hội PGVNTN ở VN từ nhiều năm qua.

Hoạt động cứu trợ dân oan công khai của Giáo Hội PGVNTN vừa qua đã có tác động lớn đến phong trào đấu tranh của dân oan và tấm lòng từ thiện của đông đảo đồng bào trong ngoài nước. Là động lực và chổ dựa cho ban đầu cho phong trào đấu tranh của dân oan.

Mặc dầu CSVN đã đàn áp, ngăn cấm, chụp mũ, vu oan Giáo hội và nhiều Giáo phẩm cấp cao của Giáo hội, kể cả Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo về hoạt động cứu trợ dân oan thời gian qua đã không làm cho Giáo hôi chùn bước. Trái lại còn làm cho Giáo Hội càng quyết tâm hơn trong việc trợ giúp dân oan và phong trào đấu tranh dân chủ trong nước với tấm lòng từ bi. Hơn ai hết chính Giáo hội PGVNTN cũng là một tập thể dân oan và là nạn nhân bị đàn áp tôn giáo của CSVN nên sự san sẽ nổi thống khổ mất mát với dân oan càng mạnh mẽ hơn.

2.2 : Một loạt quyết định ra đời kịp thời đã khẳng định quyết tâm của Giáo Hội PGVNTN tiếp tục cứu trợ dân oan và phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, đã làm cho người dân tiếp tục tin tưởng vào con đường tranh đấu đòi quyền lợi .

Sau chiến dịch đàn áp, bắt bớ dân oan và Thượng Tọa Thích Không Tánh, Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Từ thiện khi Thượng Tọa ra Hà Nội cứu trợ dân oan và Chiến dịch Bôi nhọ vu khống Giáo Hội PGVNTN cứu trợ dân oan của Báo chí CSVN. Giáo Hội đã ứng phó kịp thời bằng Quyết định thành lập Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo ở hải ngoại để đề phòng bất trắc do đàn áp của CSVN. Thông Bạch kêu gọi tăng ni phật tử cầu nguyện của Hòa Thượng Thích Hộ Giác , chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo tiếp theo đó, và sau cùng là Lời cảm ơn của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo với các nhà hảo tâm đã đóng góp cho Qũy cứu trợ dân oan do Hòa Thượng kêu gọi.

Đó là sự trả lời về việc đàn áp, bôi nhọ, vu khống Giáo Hội PGVNTN cứu trợ dân oan của CSVN , và khẳng định quyết tâm của Giáo Hội với hành động từ bi cứu giúp dân oan tranh dấu tiếp theo.

2.3 : Đàn áp Phật giáo cứu trợ dân oan bằng lòng từ bi của CSVN lại là một sai lầm lớn lao

Việc công an CSVN theo lệnh của Đảng CS và chính quyền CSVN đàn áp, bắt bớ ngăn cấm giáo Hội PGVNTN cứu trợ dân oan chỉ làm cho Dân oan thương mến và ngã về giáo hội nhiếu hơn.

Việc đàn áp này còn lôi kéo theo nhiều phật tử trong ngoài nước lên đến hàng chục triệu người từ lòng tư bi nhân hậu suy nghĩ và càng căm giận Chính quyền CSVN .

Khi lòng căm phẩn của người từ bi lên đến cao điểm sẽ là tai hoạ khủng khiếp nhất đối với những người CSVN sau hơn 70 năm tồn tại.

2.4 : Sự cần thiết của một phương thức mới để cứu trợ cho dân oan

Trước thực tế và để thích ứng với tình hình mới, việc cứu trợ dân oan cần phải có phương thức mới đưa ra cho phù hợp hơn, để hoạt động cứu trợ được tiếp tực duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn. Bất chấp sự ngăn cản của CSVN

Phương thức mới sẽ tạo sức mạnh tổng hợp cho phong trào đấu tranh của dân oan gắn liền với phong trào đấu tranh dân chủ trong nước và ngoài nước.

Sự phối hợp cần thiết sắp tới giữa Giáo hội PGVNTN với Các Đảng chính trị các tồ chức chính trị của Phong trào dân chủ VN sẽ làm cho hoạt động cứu trợ dân oan với mục tiêu gắn cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của dân oan với phong trào đấu tranh đòi dân chủ cho VN trong nước càng có ý nghĩa to lớn hơn.

Cùng với phong trào đấu tranh của dân oan nhà đất trong nước ngày một lan rộng, Qũy cứu trợ dân oan sẽ ngày càng phát triển, và hoàn toàn có thể trở thành Qũy dân oan trong Quỹ Dân chủ do toàn dân trong ngòi nước đóng góp để hổ trợ làm phương tiện tài chánh cho các hoạt động đấu tranh dân chủ của nhiều loại dân oan trong nước. Tiến đến chính biến có thể làm thay đổi cục diện dân chủ của nước nhà.

PHẦN 3 : NHẬN ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA DÂN OAN VÀ HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ SẮP TỚI :
3.1 : Phong trào đấu tranh của Dân oan sẽ tiếp diễn mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.

Nhận định : vấn đề nhà đất của dân oan đấu tranh với nhà cầm quyền CSVN sẽ không giải quyết được, hoặc chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ không đáng kể. Nguyên do tài sản nhà đất đã mất nhà nước CSVN sẽ khó lòng thu hồi lại được ngay do đã lọt vào tay người khác, đa số là những kẻ có thế lực CS, mặt khác khả năng thương lượng hoán đổi hoặc đền bù cũng không dễ dàng đạt được.

Tình trạng im lặng kéo dài, không giải quyết thỏa đáng cho người dân sẽ là thách thức cho cho CSVN và dân oan sẽ bước vào những cuộc đấu tranh biểu tình mới, quyết liệt hơn. Nếu được hậu thuẩn và tổ chức tốt, có thể biến thành cao trào và có thể dẫn đến chính biến.

Ngoài những dân oan cũ trở lại đấu tranh do chưa thỏa mãn nguyện vọng, sẽ có thêm nhiều lục lượng dân oan mới tham gia. Đó là những dân oan tìm ẩn lâu đời với số lượng rất lớn, những dân oan mới phát sinh và nhiều dân oan hưởng ứng do trước nay còn e dè do chưa có phong trào bộc phát mạnh mẽ.

3.2 : CSVN sẽ đàn áp phong trào đấu tranh của dân oan mạnh mẽ hơn.

Rút kinh nghiệm thời gian qua, Công an CSVN sẽ đề ra nhiều biện pháp ngăn chặn biểu tình của dân oan, nhất là ở các thành phố lớn.

Tuy nhiên, những hành động đàn áp đẫm máu sẽ được hạn chế do CSVN lo sợ các hậu qủa bất lợi cả trong và ngoài nước.

Dù CSVN có thể đàn áp phong trào đấu tranh của dân oan đẫm máu ở mức độ hạn chế thì hành động này vẫn có lợi cho phong trào dân chủ trong nước.

Lúc đó có thể gây kích động mạnh trong toàn dân và dễ dàng trở thành cao trào chính biến đấu tranh đòi dân chủ trong nước lan rộng và mãnh liệt hơn. Kết qủa sẽ rất có lợi cho cuộc đấu tranh giành dân chủ cho đất nước .

Biện pháp đấu tranh và chống đàn áp của dân oan có hiệu qủa bằng việc trang bị các kiến thức pháp luật cho người dân.

Hoạt động biểu tình cần phải được tổ chức chu đáo, chặc chẽ hơn với các biện pháp chống đàn áp có hiệu qủa.

3.3 : Hoạt động cứu trợ dân oan phải được tổ chức chặc chẽ hơn với cả 2 hình thức công khai và bí mật. Thực hiện bằng tổ chức chặc chẻ của Tổ chức dân chủ.

CSVN luôn coi hoạt động cứu trợ dân oan là hành động kích động đấu tranh nguy hiểm và phải ngăn chặn hoạt động cứu trợ dân oan bằng mọi gía.

Việc cứu trợ dân oan lại có ý nghĩa to lớn để trợ giúp người dân đi khiếu kiện và nuôi dưỡng phong trào tranh đấu cho dân chủ. Do đó việc cứu trợ dân oan sắp tới cần thực hiện tích cực và cẩn trọng hơn với nhiều biện pháp vừa công khai vừa bí mật, để bảo vệ duy trì nguồn tài trợ và bảo vệ người trực tiếp thực hiện hoạt động cứu trợ cho dân oan.

Hoạt động cứu trợ công khai cần được thực hiện ngay tại các địa phương của dân oan cư ngụ, hay ngay tại hiện trường đấu tranh biểu tình của dân oan. Việc thực hiện thông qua mạng lưới cốt cán đi sát phong trào đấu tranh của dân oan.

Hoạt động cứu trợ dân oan bí mật nhằm bảo đảm cho dân oan và người thực hiện việc cứu trợ được giữ bí mật và an toàn trước sự theo dõi của CA CSVN.

Đây sẽ là hoạt động cứu trợ dân oan chủ yếu trong tương lai. Hoạt động cứu trợ bí mật cho dân oan sẽ gắn liền với phong trào vận động quần chúng, trước tiên là dân oan tham gia trực tiếp vào Tổ chức dân chủ trong nước thông qua các tổ chức dân chủ bí mật.

Tổ chứcdân chủ Việt Nam…Từng bước hình thành lực lượng nòng cốt cho phong trào đấu tranh đòi Dân chủ trong nước. Lực lượng chủ lục cho các cao trào đấu tranh dân chủ và chính biến trong tương lai.

Trần minh Hoàng
Ts. Kinh tế Chính trị

PHẦN THAM KHẢO LIÊN QUAN BÀI VIẾT:
1.2 : Khái niệm dân oan mở rộng :

Từ khái niệm dân oan trên đây: Dân oan là những nạn nhân của chế độ CSVN vi phạm dân chủ nhân quyền… Khái niêm này mở rộng ra còn có nhiều loại dân oan khác ở VN. Cụ thể là :

Các tù nhân chính trị là một loại dân oan, họ bị tù oan do bị CSVN tướt đoạt quyền chính trị của họ và áp bức cho họ vào vòng lao lý một cách oan sai.

Tôn giáo và Tù nhân tôn giáo cũng là dân oan, quyền tự do tín ngưỡng của họ bị đàn áp và nhiều trường hợp bị bắt bỏ tù. Họ chính là dân oan của chính sách đàn áp tôn giáo, từ tư tưởng CS vô thần của nhà nước CSVN. Tiêu biểu như Giáo Hội PGVN Thống Nhất.

Những Viên chức, Sĩ quan binh lính dưới chế độ Cộng hòa Sài gòn ở Miền Nam trước 1975 và gia đình con cháu của họ cũng là dân oan. Nhiều người này phải đi tù và bị CSVN tịch thu hầu hết tài sản nhà cửa sau năm 1975. Con cháu của họ bị kỳ thị vì lý lịch, bị tướt đoạt các quyền con người trong cuộc sống, học tập, lao dộng và tiến thân xã hội. Đây là tập thể dân oan lên đến hàng triệu người ở Miền Nam.

Một tập thể dân oan đã chết oan khi CSVN đánh chiếm miền Nam VN 1975, vi phạm Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở VN, những dân oan này phải bỏ xác trong các nhà tù cải tạo của CSVN. Một số lớn dân oan khác đã trốn chạy CS trở những thuyền nhân xấu số và đã bỏ xác trên biển.

Những dân oan đã phải mất mạng vì chính sách cải cách ruộng đất ở Miền Bắc của CSVN những năm 1950 do hành động đấu tố, và con cháu đời sau của họ đã trở thành dân oan do bị CSVN trù dập.

Dân oan là những nạn nhân của CSVN trong các cuộc đấu tranh đòi dân chủ ở Miền Bắc trước năm 1975. Nhóm Nhân dân giai phẩm, xét lại…

Dân oan thuộc tầng lớp doanh nhân Công thương nghiệp ở Miền Bắc và Miền Nam trước năm 1954 và 1975 bị CSVN đánh Tư sản , tịch toàn bộ tài sản nhà cửa, đất đai, hàng hóa, kho tàng, hãng xưởng và bị bắt đi tù cải tạo hoặc đi kinh tế mới. Con cháu đời sau của họ cũng trở thành dân oan do bị CSVN bị trù dập.

Một tập thể dân oan đặc biệt lên đến hàng chục triệu người ở Việt Nam là các tôn giáo như Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo, Cao Đài… Các tôn giáo này vừa bị mất rất nhiều tài sản do CSVN tướt đoạt là chùa chiềng, nhà thờ, thánh thất, tịnh thất, đất đai, nhà cửa, tài sản của tôn giáo, giáo hội. Vừa bị ngăn cấm hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, tu hành và truyền đạo một cách thô bạo của CSVN. Bằng thủ đoạn chính trị hóa tôn giáo, CSVN mưu toan khuất phục, bắt buộc các tôn giáo phải theo CS vào Mặt trận tổ quốc VN ? mới cho hoạt động ?

Tập thể dân oan quan trọng cho công cuộc tranh đấu tự do dân chủ của đất nước, đó là những nạn nhân của chế độ CSVN với nhiều hình thức và lý do đã phải chấp nhận bỏ xứ sở ra đi lánh nạn cộng sản, chính là cộng đồng người Việt ở hải ngoại với hơn 3 triệu người theo khuynh hướng dân chủ, tự do và yêu nước. Đang góp phần cho công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền trong nước và mong chờ ngày về xây dựng quê hương.

Tham khảo thêm:

Bài 1 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2189

Bài 2 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2290

Bài 3 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2291

Bài 4 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2460

Bài 5 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2493

Bài 6 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2503

Bài 7 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2512

Bài 8 : http://webwarper.net/ww/~av/www.tapchidanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2518

TS. Trần Minh Hoàng

Sài Gòn ngày 14.06.2008

No comments: