Thursday, June 12, 2008

Hãy Trả Lại Tôi Sàigòn

Hãy Trả Lại Tôi Sàigòn

Tình Ca Cho Nguyễn Thị SàiGòn
http://www.youtube.com/watch?v=s4pDSEUxDHk&feature=relatedHãy Trả Lại Tôi Sàigòn - Việt Dzũng
http://www.youtube.com/watch?v=Vsxmo2-eBCE&feature=relatedMua Saigon Con Buon Khong Em
http://www.youtube.com/watch?v=aG7d6WIfeoE&feature=relatedSaigon yeu dau ngay xua
http://www.youtube.com/watch?v=uz8yDc3Sdk4&feature=related

No comments: