Friday, June 20, 2008

Video: gái Việt lấy chồng Đài và Xuất khẩu lao động .....

http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=17580


p1

http://video.google.fr/videoplay?docid=8627123440715020538&q=%C4%90%C3%A0i+Loan+&ei=6XxbSOGrFYiG2QL_l9ztDg&hl=fr


p2


Nhung co dau Viet khon kho o Taiwan
1-


2-


3-


http://video.google.fr/videoplay?docid=8627123440715020538&q=%C4%90%C3%A0i+Loan+&ei=6XxbSOGrFYiG2QL_l9ztDg&hl=fr

http://video.google.fr/videoplay?docid=8627123440715020538&q=%C4%90%C3%A0i+Loan+&ei=6XxbSOGrFYiG2QL_l9ztDg&hl=fr


Noi niem cong nhan Viet o taiwan
http://video.google.fr/videoplay?docid=8627123440715020538&q=%C4%90%C3%A0i+Loan+&ei=6XxbSOGrFYiG2QL_l9ztDg&hl=fr
http://video.google.fr/videoplay?docid=8627123440715020538&q=%C4%90%C3%A0i+Loan+&ei=6XxbSOGrFYiG2QL_l9ztDg&hl=fr


1-


2-


http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-5482267834556198457
http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-8444564694843210528
http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-5349854811113921956
http://www.youtube.com/watch?v=d7mzD5VDuPo

No comments: