Saturday, June 7, 2008

Bài 1: Trần Minh Hoàng: Chính phủ bất hợp pháp hiện nay ở VN là một chính phủ phản động

CHÍNH PHỦ BẤT HỢP PHÁP HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
LÀ MỘT CHÍNH PHỦ PHẢN ĐỘNG
TS. Trần Minh Hoàng

Chính phủ CHXHCN Việt Nam hiện nay là một chính phủ bất hợp pháp,
Chính phủ phản động nhất trong thế kỷ XXI, thế kỷ công dân…

Tính bất hợp pháp của Chính phủ CHXHCN Việt Nam hiện nay được thể hiện rõ như sau :
Theo định nghĩa và nguyên tắc hình thành một nhà nước phải căn cứ dựa trên bộ luật cơ bản của quốc gia là hiến pháp .

Theo đó, chính phủ hiện nay của Việt Nam được hình thành và tồn tại căn cứ vào Hiến pháp 1992. Nhưng Hiến pháp 1992 do cộng sản Việt Nam nặn ra và là bản hiến pháp của cộng sản VN chứ không phải hiến pháp của nhân dân Việt Nam thông qua. Đó là bản hiến pháp bất hợp pháp, hiến pháp cuội mà toàn dân Việt Nam hiện nay không hề biết, không hề chấp nhận.

Hiến pháp bất hợp pháp này không được hình thành theo đúng trình tự qui định ra đời hợp pháp cho một bản hiến pháp. Đặc biệt là bản hiến pháp này chưa được toàn dân Việt Nam chấp thuận. Không có tính kế thừa hợp hiến, hợp pháp từ hiến pháp năm 1946 do Quốc hội lập quốc và lập hiến đã được toàn dân Việt Nam trực tiếp bầu cử và lựa chọn năm thộng qua ngày 09.11.1946.

Chính Phủ CHXHCNVN hiện tại được hình thành và tồn tại tại Chương VIII (từ Điều 109 đến Điều 117 về Chính Phủ) của Hiến pháp 1992. Chính phủ tồn tại căn cứ trên Hiến pháp 1992 mà bản thân bản Hiến pháp 1992 là bất hợp pháp, đương nhiên chính phủ đó trở thành một chính phủ bất hợp pháp.

Từ sự hành thành và tồn tại một cách bất hợp pháp, chính phủ bất hợp pháp CHXHCN Việt Nam để tự bảo vệ và được tồn tại phi pháp trước mặt nhân dân Việt Nam và nhân dân cũng như các chính phủ trên toàn thế giới đã có những hành động “phi pháp” đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, với những hành động phi pháp này (sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau) và thực tế chính phủ CHXHCN Việt Nam đã trở thành “chính phủ phản động” đối với tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Trong lịch sử hình thành đất nước Việt Nam độc lập, tự do, thì chỉ có bản Hiến pháp 1946 do Quốc hội lập quốc và lập hiến Việt Nam thông qua với 403 Đại biểu do toàn dân Việt Nam chính thức bầu lên từ sau thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và Tuyên bố độc lập ngày 02.09.1945. Hiến pháp 1946 thông qua ngày 09.11.1946 là có giá trị pháp lý và vẫn hiện hữu.

Tính bất hợp pháp của Hiến pháp 1992 còn có liên quan đến vấn đề sửa đổi hiến pháp, mà Điều 70 Hiến pháp 1946 đã quy định như sau :

“Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây :

a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu

b) Nghi viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi

c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng thuận thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết”.

Như vậy, Hiến pháp 1992 cũng như các Hiến pháp 1959, 1980 chỉ do những người cộng sản Việt Nam tùy tiện nặn ra một cách bất hợp pháp về hình thức và nội dung, đã không theo quy định của Hiến pháp đầu tiên, ngoài ra còn có thiếu sót hết sức nghiêm trọng là không đưa ra “toàn dân phúc quyết”, tức là đã không “trưng cầu dân ý” theo như khoản c Điều 70 Hiến pháp 1946 quy định. Hiến pháp 1992 đã trở thành bản hiến pháp bất hợp pháp. Không phải là hiến pháp và sự lựa chọn của toàn dân Việt Nam.

Cũng cần vạch trần bản chất phản động, đi ngược lại lợi ích của quốc gia và dân tộc, cũng hoàn toàn không phải sự lựa chọn của toàn dân Việt Nam của các bản hiến pháp sau Hiến pháp 1946 đều được sửa đổi theo sự chỉ đạo dựa trên quan điểm nhận thức rất sai lầm của các nhà lãnh đạo cộng sản VN: “Hiến pháp là đường lối chính trị và những chính sách lớn của Đảng được thể chế hóa” (Trường Chinh “Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1980”).

“Hiến pháp phải là sự chọn lựa của toàn dân, và chỉ có giá trị pháp lý thật sự khi được toàn dân chuẩn thuận thông qua một cuộc trưng cầu ý dân trực tiếp”.

Từ đó, Hiến pháp lại càng không phải do một đảng chính trị, nhất là đảng chính trị cộng sản với bản chất độc tài, độc ác mà thế giới đã biết rất rõ, áp đặt cho toàn dân. Như đảng cộng sản VN đã làm, đã áp đặt, đã khuynh đảo, chi phối Quốc hội và hiến pháp trong nhiều năm qua ở VN

Do bối cảnh nền lập pháp non trẻ và bối cảnh lịch sử của đất nước trước sự xâm lược của ngoại bang, những người cộng sản Việt Nam đã từng sử dụng diễn đàn Quốc hội thông qua sắc lệnh về cải cách ruộng đất ở miền Bắc những năm 1950 thế kỷ trước đã gây ra biết bao thảm cảnh tàn sát nhân dân vô tôi, thậm chí tàn sát cả những người từng có nhiều công lao đóng góp cho đất nước để giành độc lập cho dân tộc.

Đó là một hành vi phản động tiêu biểu của cộng sản Việt Nam với nhân dân của mình khi vịn vào Quốc hội bù nhìn do cộng sản chi phối và nặn ra.

Những hành vi phản động này của những người cộng sản Việt Nam còn tiếp diễn sau này và đến hiện nay, núp dưới chiêu bài dân chủ giả tạo, hiến pháp giả hiệu và các quốc hội bù nhìn của người cộng sản giả hiệu thay mặt cho toàn dân Việt Nam

Bài 2 : Tội ác của chính phủ phản động và đảng CSVN phản động với tổ quốc và toàn dân VN trong thế kỷ XXI…

TS. Trần Minh Hoàng
Saigon. 24.04.08
-------------------------------------------------------------------------------

25/2/2008

Phần 1:
2008 KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM ?

TS. Trần Minh Hoàng

Suy thoái và khủng hoảng kinh tế


Nền kinh tế của một quốc gia vận động và phát triển suy thoái tương tự như qui luật đồ thị hình Sin trong toán học. Theo đó, mỗi nền kinh tế sẽ có một chu kỳ vận động phát triển đi lên theo đồ thị biến thiên hình sin. Khi lên đến điểm phát triển cực đại nào đó và chịu các tác động của kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia và thế giới thì nền kinh tế đó sẽ chuyển sang chu kỳ suy thoái, đi xuống.

Nếu nền kinh tế quốc gia đó không lành mạnh với các yếu tố phát triển không cân đối và dự trữ quốc gia không tốt, có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Lúc đó, hậu quả đối với nền kinh tế đất nước và đời sống của người dân sẽ rất khó khăn trong một thời gian dài.

Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng chính trị có mối quan hệ mật thiết với nhau trong một quốc gia. Khi khủng hoảng này diễn ra thường kéo theo khủng hoảng kia.

Cái khó là làm sao dự báo được chu kỳ vận hành này, và dự báo về thời điểm suy thoái cũng như giai đoạn khủng hoảng của một nền kinh tế ? Ở VN thì nhiều chuyên gia kinh tế, chính trị dự báo khủng hoảng sẽ đến khoảng năm 2010, nhưng nay thì điều đó có thể đến sớm hơn, và hiện nay sự thật đang diễn ra

Suy thoái và khủng hoảng kinh tế ở VN đến bất ngờ và nghiêm trọng với những dấu hiệu được báo trước

Không thoát khỏi qui luật, nền kinh tế của Việt Nam với những biến động nhanh chóng và dồn dập thời gian gần đây, chỉ trong vòng 1 tháng, nhất là sau tết Mậu Tý. Từ việc giá cả tăng cao đột biến, với mức giá tiêu dùng sinh hoạt của chợ búa, thịt cá rau cải …tăng trung bình là 50%; giá bất động sản nhà đất tăng gấp 3 lần (có nơi lên đến 7.000 USD/m2 sàn sử dụng), giá vàng lên cao trên 18 triệu 200 ngàn/ lượng. Lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng lên đến mức chóng mặt từ hơn 10% năm đã lên đến trên 40% năm.

Không có đủ tiền mặt để lưu thông và thanh khoản tại tất cả ngân hàng trong nước. Ngân hàng nhà nước đã bơm ra thị trường qua hệ thống ngân hàng và thanh toán trên 60.000 Tỷ VNĐ tiền mặt trong thời gian gần đây nhưng cũng không cứu vãn được tình hình ngày một bi đát hơn…và sẽ “hết thuốc chữa”

Mới đây nhất, giá xăng dầu cũng đã được nhà nước cho tăng giá lên hơn 10%, sẽ làm tác động dây chuyền cho mặt bằng giá cả và lạm phát tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Tất cả đó là dấu hiệu cho thấy một sự thật, sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đang diễn ra hàng ngày và nhanh chóng tại VN. Điều này hoàn toàn theo đúng qui luật kinh tế và thực tế khách quan diễn ra tại VN trong suốt quá trình phát triển vừa qua, đặc biệt trong thời gian gần đây.

Không như những gì mà nhà cầm quyền Việt Nam mơ tưởng hay thường huyênh hoang với nhân dân trong nước và thế giới về những thành tựu phát triển kinh tế chứa đựng nhiều yếu tố không bền vững của mình trong thời gian qua.

Dự báo khủng hoảng kinh tế VN, đã được các chuyên gia kinh tế chính thức đưa ra và dự báo cách đây 3 năm tại một hội thảo Khoa học ở Thành Phố Sài Gòn về phát triển đô thị bền vững.

Những dấu hiệu tìm ẩn của sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế ở VN chứa đựng ngay trong thể chế chính trị và cơ chế kinh tế gọi là “Thị trường có định hướng Xã hội Chủ Nghĩa” do VN áp dụng trong nhiều năm qua, bất chấp khuyến cáo của các tổ chức kinh tế và các kinh tế gia.

Bài viết không đi sâu phân tích các yếu tố kinh tế bất cập dẫn đến hậu quả suy thoái, mà phân tích đến những yếu tố kinh tế mang tính chất chính trị của VN, đó chính là nguyên nhân và lý do chính dẫn đến khủng hoảng và suy thoái kinh tế ở VN sẽ đến nhanh và bất ngờ như hôm nay.

Thể chế chính trị độc tài toàn trị là nguyên nhân cơ bản của sự suy thoái và dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở VN

Trước tiên do thể chế chính trị độc tài toàn trị ở VN giành quyền quản lý và kiểm soát toàn diện cả nền kinh tế chính trị của đất nước. Đảng cộng sản và nhà nước do đảng lập ra đã ra lệnh và ra sức ngăn cấm mọi ý kiến khác biệt, bất đồng với Đảng và nhà nước ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ chính kiến đến các đề nghị phát triển kinh tế xã hội phù hợp qui luật. Sự độc tài toàn trị dưới chế độ cộng sản VN còn đi sâu chi phối mọi mặt của nền kinh tế quốc gia, thể hiện qua việc độc quyền lãnh và đạo điều hành nền kinh tế theo mệnh lệnh quan liêu, theo ngẫu hứng và ý chí chủ quan của Đảng cộng sản, đưa vận mệnh dân tộc ra để thí điểm thực hiện các ý tưởng kinh tế “cách mạng” ngông cuồng.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN của công sản VN đi ngược lại lợi ích kinh tế của quốc gia và người dân là nguyên nhân của khủng hoảng .

Là một từ gọi, một lý thuyết kinh tế phi thực tế, một chiêu bài mỵ dân và qua mặt thế giới. Kinh tế thị trường định hướng XHCN thực chất đó là một nền kinh tế mang bản chất cộng sản, tập trung quyền lực và tất cả quyền lợi vào tay đảng cộng sản cầm quyền, bất chấp mọi thứ qui luật vận hành thông thường của một nền kinh tế, kể cả qui luật thị trường cung cầu, giá cả và ngay cả quyền lợi , đời sống trực tiếp của đông đảo nhân dân lao động cũng bị bỏ qua. Mọi đặc quyền đặc lợi chính trong nền kinh tế quốc gia nói chung, đều nằm gọn trong tay và do Đảng nắm giữ, trực tiếp là một số tay sai của giới cầm quyền nắm giữ và định đoạt, thông qua các Tổng công ty, công ty của nhà nước và các ngân hàng thương mại quốc doanh. Bất chấp mọi khuyến cáo của cả WB, ADB trong các năm qua.

Tham nhũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra suy thoái, khủng hoảng kinh tế ?

Do mắm giữ độc quyền kinh tế và chính trị đã sản sinh ra tham nhũng. Hành vi tham nhũng do chính thể chế chính trị và kinh tế ở VN sinh ra và dung dưỡng ngày một nghiêm trọng và hết thuốc chữa. Thay vì ra sức sửa chữa khuyết điểm do nhân dân đóng góp, nhà nước VN lại ra sức dung túng cho tham nhũng và quay ngược lại đàn áp đánh phá các phong trào đấu tranh chống tham nhũng của người dân. Đây là một tội ác lớn và tày đình của đảng cộng sản đối với dân tộc.

Tham nhũng một mặt làm giàu cho Đảng viên cộng sản nắm giữ chức quyền trong toàn bộ nền chính trị kinh tế của đất nước, và những phần tử cơ hội kinh tế làm mồi chài, trung gian cho tham nhũng. Mặt khác lấy đi và phá nát tất cả tài nguyên dự trữ quốc gia và làm bần cùng hóa tuyệt đại đa số người dân, nhất là nông dân, công nhân, viên chức và nhân dân lao động.

Tiêu biểu như trong lĩnh vực đất đai, chính cơ chế kinh tế bất động sản do chính thể cộng sản VN đặt ra là nguyên nhân để cho đảng viên cộng sản tham nhũng và dẫn đến giá cả đất đai, bất động sản tăng vọt lên mức phi thực tế và không thể tưởng tượng nổi. Đó là một trong những nguyên nhân chính gây ra lạm phát, khi lượng đồng tiền được đưa ra thị trường quá mức cần thiết cho lưu thông và sản xuất hàng hóa của một nền kinh tế quốc gia, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy thoái và đứng trước ngưỡng cửa của khủng hoảng kinh tế.

Chính những yếu tố chính trị trên đây là nguyên nhân dẫn đến suy thoái và khủng hoảng kinh tế tại VN, và một khi khủng hoảng kinh tế đất nước do các yếu tố kinh tế có chứa đựng chính trị gây ra thì những xáo trộn và khủng hoảng chính trị ắt cũng sẽ đến tiếp theo như một qui luật tất yếu không thể cưỡng lại.

* Phần 2 : Khủng hoảng kinh tế, tội ác của Đảng cộng sản và nhà cầm quyền VN, suy nghĩ và hành động của chúng ta .
* Phần 3 : Khủng hoảng chính trị VN sẽ diễn ra cùng với khủng hoảng kinh tế .

TS. Trần Minh Hoàng
Sài gòn, ngày 25.02.2008

No comments: